Zarejestruj
Login
  {$common.contactHotlinesText}
  Tel: +48 61 428 46 20
  jakoś premium

  Ciepłownie opalane biogazem

  Produkcja energii z biogazu wytwarzanego ze śmieci lub ze ścieków komunalnych, w oczyszczalniach ścieków jest coraz częściej spotykana.
  Spalanie tego rodzaju paliw wymaga zaawansowanych instalacji odprowadzania spalin z uwagi na specyficzne warunki spalania, skrajne wartości temperatur oraz czynniki korozyjne.

   

  Oprócz projektowania elementów wg. specyfikacji, dostarczamy systemy wyposażone w przepustnice spalin, które mogą być instalowane w celu rozdzielenia dwóch sekcji systemów spalinowych
  (wykonanie baypasów). Stosowanie tego rodzaju instalacji, umożliwia kierowanie gorących spalin do kotła odzysknicowego lub w przypadku braku zapotrzebowania na energię cieplną, odcięcie przepływu przez kocioł i skierowanie spalin bezpośrednio do komina. W takim trybie spaliny przepływające przez komin osiągają temperaturę dochodzącą do 550 C.

   

  W trybie obejścia przez baypass, konieczne jest zastosowanie takich urządzeń jak przepustnice spalin, które umożliwiają regulację przepływu spalin. Konieczne jest również stosowanie elementów
  kompensujących  wydłużenia termiczne. Kompensatory dostarczane przez firmę Jeremias wykonywane są w formie mieszków ze stali nierdzewnej lub tkaniny.

  kompensatory wydłużeń

   

  Oprócz kominów przemysłowych, proponujemy kompletne rozwiązania systemowe, podłączenia między kotłem a kominem, klapy spalinowe, bypassy, kompensatory wydłużeń czy tłumiki hałasu.

   

   

   

   

  Komin wolnostojący FSA

   

  Czytaj także: Biomasa i jej wykorzytanie w ogrzewaniu

  25 lat gwarancji!

  C E zgodność
  UL
  25 lat gwarancji kominów Jeremias
  Produkcja i sprzedaż produktów technicznych
  Certyfikat Germanisher Lloyd - Jeremias
  ISO 9001:2015 Kominy
  Plus X Award
  Certyfikowane systemy kominowe
  VKF-AEAI
  Ochrona przeciwpożarowa
  UEA
  Hetas - zgodność systemów kominowych Jeremias
  Kodeks budowlany CTE
  ASPE
  ASHRAE
  MPA NRW
  LGA Bayern