{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +48 61 428 46 20
  jakoś premium

  Modernizacja układu odpylania - zakończona inwestycja w woj. pomorskim

  Oczyszczanie spalin - odpylanie w przemyśle

  Oczyszczanie spalin aktualnie jest wymogiem w większości kotłowni opalanych paliwami stałymi (węgiel, biomasa, odpady drewnopochodne).

  Rosnące z roku na rok wymagania krajowe i unijne sprawiają, że popyt na tego typu instalacje stale rośnie. Jeremias wychodzi naprzeciw wymaganiom przepisów i oczekiwaniom klientów, dołączając do swojej oferty kompletne systemy odpylania spalin.

   

  Posiadamy rozwiązania dla obiektów nowych oraz dla modernizacji kotłowni już istniejących.

  Przykładem modernizacji układu odpylania jest nasza ostatnia realizacja w woj. pomorskim. Przestarzały układ odpylania został zastąpiony nowoczesnymi blisko 7 metrowej wysokości filtro-cyklonami. W pierwszym etapie inwestycji układ dostosowany został do wymogu zapylenia poniżej 200mg/Nm3 i pracuje wyłącznie jako wysokosprawny cyklon. W następnym etapie (2019 rok) część filtracyjna urządzenia uzbrojona zostanie w worki filtrujące, które pozwolą na obniżenie emisji spalin poniżej 30mg/Nm3.

   

  Dwa etapy są kompromisem pomiędzy wymaganiami przepisów, a kosztami inwestycyjnymi. Dzięki rozłożeniu inwestycji na dwa lata, inwestor spełnia nałożone na niego wymagania i jednocześnie ma większe możliwości zapewnienia środków finansowych.

  Filtro-cyklony zostały połączone z istniejącą instalacją kominową, systemem DW-FU z dodatkową uszczelką w rdzeniu spalinowym. Zastosowanie fabrycznie izolowanego systemu modułowego znacząco skróciło czas montażu przy zachowaniu najwyższej estetyki instalacji.

   

  Dodatkowe uszczelnienie rdzenia sprawia, że do instalacji nie przedostaje się powietrze z zewnątrz, a zwłaszcza tlen w nim zawarty.

  Normatywny przelicznik zapylenia rzeczywistego na jednostki umowne zależy od zawartości tlenu w spalinach. Obliczony wynik jest tym lepszy, im mniej tlenu znajduje się w spalinach. Przemyślane rozwiązania i sprawdzone systemy pozwoliły uzyskać oczekiwane efekty przy minimalnych nakładach.

  Filtrocyklony po montażu

  odpylanie w przemyśle drzewnym
  filtrocyklon
  odpylanie pyłów filtrocyklon
   

  25 lat gwarancji!

  C E zgodność
  UL
  25 lat gwarancji kominów Jeremias
  Produkcja i sprzedaż produktów technicznych
  Certyfikat Germanisher Lloyd - Jeremias
  ISO 9001:2015 Kominy
  Plus X Award
  Certyfikowane systemy kominowe
  VKF-AEAI
  Ochrona przeciwpożarowa
  UEA
  Hetas - zgodność systemów kominowych Jeremias
  Kodeks budowlany CTE
  ASPE
  ASHRAE
  MPA NRW
  LGA Bayern