Zarejestruj
Login
  {$common.contactHotlinesText}
  Tel: +48 61 428 46 20
  jakoś premium

  Bezpieczny komin

  dobór komina
  Rzetelne informacje na temat wyboru systemu kominowego. Jak prawidłowo powinien wyglądać system odprowadzania spalin.

   Konsekwencja źle dobranego komina

        Odpowiednio dostosowany system odprowadzania spalin ma fundamentalne znaczenie przy prawidłowym funkcjonowaniu naszego komina. Źle dobrany system kominowy bywa przyczyną wielu pożarów każdego roku. W Polsce z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera coraz większa liczba ludzi. Wadliwa praca lub nie przeprowadzane kontrole urządzeń grzewczych powodują szereg problemów a w konsekwencji mogą doprowadzić do nieszczęścia.  Jakość i dobór odpowiednich elementów kominowych i wentylacyjnych mają tutaj duże znaczenie. Firma Jeremias Sp. Z o.o. od ponad 25 lat pracuje nad jakością wytwarzanych kominów.

   

  Najczęściej popełniane błędy montażowe/dobór i montaż kominów

        Decydujący wpływ na bezpieczną i bezawaryjną eksploatację komina ma prawidłowy dobór systemu kominowego o odpowiedniej średnicy i wysokości (długości). Z technicznego punktu widzenia wysokość (długość) oraz średnica komina zależą od rodzaju i parametrów pracy urządzeń z którymi ma on współpracować.

   

  - Dla urządzeń z otwartą komorą spalania (gazowe kotły atmosferyczne, kominki, kotły stałopalne) wysokość i średnica komina będzie zależała od zapotrzebowania na tzw. ciąg kominowy (wymagane podciśnienie w kominie) konkretnego urządzenia, jego mocy, temperatury spalin oraz długości i geometrii przewodu łączącego komin z urządzeniem.

   

  - Dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania (kotły kondensacyjne i „turbo”) wysokość (długość) przewodu będzie zależała od wartości nadciśnienia na króćcu wylotowym spalin (sprężu wentylatora), mocy cieplnej oraz temperatury spalin danego urządzenia.

   

  - W przypadku ciężkich kominów prefabrykowanych w obudowach keramzytowych, do budowy których konieczne jest wykonanie fundamentu i które montuje się w momencie budowania murów domu, wymagane jest dokładne zaplanowanie miejsca gdzie urządzenie, kocioł lub kominek będzie zlokalizowany. Należy również określić czy będzie to urządzenie
  z otwartą czy z zamkniętą komorą spalania (atmosferyczne lub kondensacyjne).

   

  - W przypadku stalowych segmentowych kominów systemowych sprawa jest łatwiejsza. Ze względu na swoją specyfikę mogą one być montowane praktycznie w fazie wykańczania budynku, a miejsce montażu urządzenia grzewczego nie jest determinowane przez miejsce budowy komina. Decydujące jednak znaczenie na sposób prowadzenia komina mają przepisy: „Polska norma” oraz „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, dlatego najlepiej wcześniej skonsultować to z kominiarzem.

   

         Należy pamiętać, że komin jest instalacją, która jest odpowiedzialna za usuwanie na zewnątrz budynku z paleniska urządzenia grzewczego szkodliwych dla zdrowia produktów spalania. Dlatego montaż komina powinien być przeprowadzany zgodnie z instrukcją montażu przeznaczoną dla odpowiedniego systemu. Warto zadbać, aby montażem instalacji kominowych zajął się doświadczony i odpowiednio przeszkolony montażysta, który wykona prace zgodnie ze sztuką i nie popełni błędów oraz zaniedbań które w przyszłości będą sporo kosztować.

   

         Podczas montażu należy pamiętać o dokładnym spasowaniu i połączeniu elementów rdzenia spalinowego, w taki sposób, aby był on szczelny. Konieczne jest również umożliwienie swobodnego wydłużania się rdzenia spalinowego spowodowane rozszerzalnością cieplną materiału z którego jest on wykonany. Na niszczący wpływ rozszerzalności termicznej w szczególności narażone są kominy z rdzeniem ceramicznym, w których połączenie na sztywno rdzenia z obudową może spowodować jego uszkodzenie. Zapobieganie temu zjawisku jest możliwe dzięki zastosowaniu szczeliny dylatacyjnej pomiędzy rdzeniem spalinowym, a jego obudową na całej długości komina. Podczas montażu należy pamiętać również o należytym odwodnieniu komina, które umożliwi odprowadzenie wilgoci z rdzenia spalinowego np. z opadów atmosferycznych lub skroplin ze spalin. Konieczne jest również wyposażenie komina w elementy wyczystne, które umożliwią kominiarzowi dostęp do wykonania okresowej inspekcji kominiarskiej.

   

                                                          

  Kominiarz radzi:

        Należy przeprowadzić przegląd instalacji kominowych przynajmniej 1-2 do roku. Jednorazowo każdego roku trzeba zlecić wykonanie inspekcji stanu technicznego wszystkich kominowych systemów w budynku. „Lepiej zapobiegać niż żałować”.

   

                                      Odwiedź nas w portalach społecznościowych

   

                                 Instagram Jeremias

   

  25 lat gwarancji!

  C E zgodność
  UL
  25 lat gwarancji kominów Jeremias
  Produkcja i sprzedaż produktów technicznych
  Certyfikat Germanisher Lloyd - Jeremias
  ISO 9001:2015 Kominy
  Plus X Award
  Certyfikowane systemy kominowe
  VKF-AEAI
  Ochrona przeciwpożarowa
  UEA
  Hetas - zgodność systemów kominowych Jeremias
  Kodeks budowlany CTE
  ASPE
  ASHRAE
  MPA NRW
  LGA Bayern