Zarejestruj
Login
  {$common.contactHotlinesText}
  Tel: +48 61 428 46 20

  Bezpieczne i pewne podłączenie do komina

  jakoś premium

  Przewód spalinowy / komponenty

  Przyłącza kominowe (czopuchy) pomiędzy wyjściem trójnika w kominie a króćcem spalinowym kotła/silnika służą do bezpiecznego i szczelnego połączenia tych urządzeń. W zależności od wymagań eksploatacyjnych mogą być wykonane jako rozłączne, segmentowe wtykowe lub segmentowe kołnierzowe albo jako spawane bez możliwości rozłączenia.

   

  Zakres parametrów i specyfiki pracy układu determinuje konieczność doposażenia przyłączy kominowych w wyspecjalizowane urządzenia takie jak,  kalpy spalinowe kalpy przeciw implozyjne, kompensatory wydłużeń lub drgań, elementy wsporcze. Odpowiedni dobór tych elementów decyduje o długotrwałej i niezawodnej pracy układu.  Maksymalne parametry pracy:

  • Temperatura do 1100°C
  • Nadciśnienie do 8500Pa
  • Średnica do 2500mm
  • Grubość ścianki 5mm

  25 lat gwarancji!

  C E zgodność
  UL
  25 lat gwarancji kominów Jeremias
  Produkcja i sprzedaż produktów technicznych
  Certyfikat Germanisher Lloyd - Jeremias
  ISO 9001:2015 Kominy
  Plus X Award
  Certyfikowane systemy kominowe
  VKF-AEAI
  Ochrona przeciwpożarowa
  UEA
  Hetas - zgodność systemów kominowych Jeremias
  Kodeks budowlany CTE
  ASPE
  ASHRAE
  MPA NRW
  LGA Bayern