{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +48 61 428 46 20

  Bezpieczne i pewne podłączenie do komina

  jakoś premium

  Wsporniki/elementy wsporcze

  Wykonanie dla punktów stałych

  Wsporniki przeznaczone do wykonywania punktów stałych, montuje się przed zmianą kierunku prowadzenia długich odcinków horyzontalnych, zazwyczaj poprzedzane są kompensatorem. Ilość i umiejscowienie zależy od przebiegu ścieżki spalinowej.

   

  Wykonanie dla punktów przesuwnych

  Umożliwiają swobodne przemieszczanie się przewodu spalinowego, w zależności od potrzeb wykonywane jako przegubowe lub ślizgowe.

   

  Kluczowe jest projektowanie

  Przy projektowaniu wsporników i podpór należy również uwzględnić wartość sił wynikających z wydłużalności termicznej poszczególnych odcinków i oporów generowanych przez meszki kompensacyjne dla danych temperatur oraz długości poszczególnych odcinków. Jest to kontr-reakcja wynikająca ze sztywności sprężystej kompensatorów podczas pracy.

  Ważnym aspektem jest odpowiednie zakotwienie do elementów konstrukcyjnych, tak aby w sposób sztywny mogły przenosić one reakcje podporowe i stanowić odpór podczas wydłużenia poszczególnych odcinków układu.

  25 lat gwarancji!

  C E zgodność
  UL
  25 lat gwarancji kominów Jeremias
  Produkcja i sprzedaż produktów technicznych
  Certyfikat Germanisher Lloyd - Jeremias
  ISO 9001:2015 Kominy
  Plus X Award
  Certyfikowane systemy kominowe
  VKF-AEAI
  Ochrona przeciwpożarowa
  UEA
  Hetas - zgodność systemów kominowych Jeremias
  Kodeks budowlany CTE
  ASPE
  ASHRAE
  MPA NRW
  LGA Bayern