Zarejestruj
Login
  {$common.contactHotlinesText}
  Tel: +48 61 428 46 20
  jakoś premium

  Nawiem, wywiew oraz czerpnia i wyrzutnia

  Zasady projektowania układów rekuperacji w budynkach mieszkalnych:

  • Nawiew do pomieszczeń „czystych” (sypialnia, salon, gabinet)
  • Wywiew z pomieszczeń „brudnych” (łazienka, WC, kuchnia, garderoba, schowek)
  • Komunikacja wentylowana jest zazwyczaj przez „przepłukanie” (powietrze z pomieszczeń „czystych” przepływa do „brudnych” przez komunikację)
  • Powietrze powinno być w domu jak najdłużej (droga pomiędzy miejscem nawiewu i wywiewu powinna być jak najdłuższa)
  • Umożliwić powietrzu przepływ zgodny z powyższymi założeniami (podcięcia pod drzwiami, zawory wyrównawcze, kratki w drzwiach)
  • Czerpnia powinna być w miejscu zacienionym i nienarażonym na zanieczyszczenia (optymalnie elewacje północna, północno - wschodnia, z dala od drogi, parkingu. Min. 2m nad gruntem, im wyżej, tym lepiej)
  • Wyrzutnia – z dala od czerpni i otwieranych okien

   

  Rekuperacja w domu

   

  Legenda:

  1. Czerpnia świeżego powietrza

  2. Nawiewnik

  3. Wywiewnik

  4. Wyrzutnia powietrza

   


  25 lat gwarancji!

  C E zgodność
  UL
  25 lat gwarancji kominów Jeremias
  Produkcja i sprzedaż produktów technicznych
  Certyfikat Germanisher Lloyd - Jeremias
  ISO 9001:2015 Kominy
  Plus X Award
  Certyfikowane systemy kominowe
  VKF-AEAI
  Ochrona przeciwpożarowa
  UEA
  Hetas - zgodność systemów kominowych Jeremias
  Kodeks budowlany CTE
  ASPE
  ASHRAE
  MPA NRW
  LGA Bayern