Zarejestruj
Login
  {$common.contactHotlinesText}
  Tel: +48 61 428 46 20
  jakoś premium

  Biomasa i jej wykorzystanie w ogrzewaniu

  Biogaz, odpady z produkcji rolnej

  Czym jest biomasa?

  Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej,
  a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.

  Odnawialne źródła energii (biopaliwa) a paliwa kopalne

  Biomasa to materia roślinna, która zawiera w swoim składzie chemicznym związki węgla, pobrane w czasie wegetacji z powietrza atmosferycznego w postaci dwutlenku węgla.
  Węgiel po spalaniu biomasy w urządzeniach grzewczych wraca ponownie do atmosfery. Zaletą tego rodzaju paliwa jest to, że dwutlenek węgla krąży w obiegu zamkniętym, spalony wraca do atmosfery z której zostaje pobrany ponownie przez rośliny hodowane w tym celu. Natomiast dwutlenek węgla wprowadzony do środowiska przy spalaniu paliw kopalnych jest dodatkowym dwutlenkiem wprowadzanym do atmosfery, zwiększającym globalne ocieplenie.

   

  Podstawową różnicą między biomasą a paliwami kopalnymi, jest to że dwutlenek węgla uwalniany podczas jego spalania zostaje pochłonięty przez młode rośliny energetyczne i może ponownie być wykorzystany do pozyskania energii bez większej szkody dla środowiska naturalnego.

   

  Biomasa w stałej postaci jest atrakcyjnym paliwem, które może pomóc w rozwiązywaniu problemu kryzysu energetycznego oraz może spowolnić niekorzystne ocieplenie klimatu. Biomasa może być stosowana do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu albo jako surowiec do produkcji paliw samochodowych (biopaliwo, oleje roślinne).

   

  Stosowanie Biomasy jako paliwa, umożliwia racjonalne zagospodarowanie odpadów rolniczych, leśnych, komunalnych i przemysłowych do produkcji ciepła i energii elektrycznej. W odróżnieniu od paliw kopalnych, ma ona niski wpływ na środowisko naturalne, ponieważ, obieg węgla podczas spalania Biomasy i jego asymilacja podczas wegetacji roślin, które są do jej wytworzenia przeznaczone jest częścią naturalnego cyklu.

   

  Do najpopularniejszych paliw tego rodzaju należą:

  • drewno (polana drzewne)
  • ziarna zbóż
  • ziarna kukurydzy
  • słoma zbóż lub roślin strączkowych
  • pellet drzewny

   

  Biomasa stanowi neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, odnawialne i niedrogie źródło energii, jest alternatywnym sposobem na ogrzewanie domu lub wytwarzanie energii w sposób przemysłowy.

    

  Wysokiej jakości systemy kominowe do współpracy z paliwem pochodzenia roślinnego


  Tabela zastosowania systemów Jeremias zgodnie z typem paliwa 

  Informacje z tabeli proszę traktować jako ogólny punkt odniesienia. Istnieją szczegółowe lokalne przepisy dotyczące instalacji dla urządzeń opalanych biomasą. W celu uzyskania dokumentacji, porady technicznej oraz pomocy w interpretacji przepisów dot. biomasy w Polsce prosimy o kontakt z działem technicznym Jeremias.

   

  Kominy systemowe były z powodzeniem testowane pod kątem wykorzystania jako odprowadzanie spalin z urządzeń grzewczych wykorzystujących biomasę (biogaz) jako główne paliwo.

  Posiadają certyfikat odporności korozyjnej V2 oraz V3, potwierdzający odporność na korozję dla paliw stałych takich jak węgiel lub torf. Ponadto systemy posiadają odporność na pożar sadzy (G).

   

  Energia z odpadów wykorzystywana w najlepszy sposób

   

  W projektowaniu i realizacji instalacji kominowych, przeznaczonych do odprowadzania spalin ze źródeł ciepła zasilanych biomasą, zalecamy współpracę ze sprawdzonymi partnerami posiadającymi doświadczenie w tego typu inwestycjach ( kotły energetyczne na biomasę, eletrociepłownie).

  Jeremias Systemy Kominowe standardowo udziela 10-cio letniej gwarancji na systemy przeznaczone dla biomasy, z użyciem wyżej wymienionych paliw i przy zachowaniu odpowiednich warunków pracy. W układach odprowadzających spaliny z urządzeń opalanych paliwami stałymi jak np: drewno słoma, ziarna zbóż oraz odpady pochodzenia roślinnego zaleca się przeprowadzanie częstszych kontroli systemu kominowego, nawet 4 razy w roku.

   

  Głowne paliwa ekologiczne - charakterystyka (rodzaje biomasy)
   
  Zrębki drzewne

   

  Zastosowanie zrębków drzewnych jako paliwa w zakładach energetycznych do produkcji ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej jest doskonałą alternatywą dla paliw kopalnych.
  W wielu krajach zrębki stają się popularnym paliwem do ogrzewania domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych z powodu niskiej ceny i łatwej dostępności odpadów drewnianych.

   
  Polana drzewne

   

  Są tradycyjnym paliwem wykorzystywanym do opalania kotłów grzewczych, kominków, pieców wolnostojących pomieszczeń mieszkalnych. Niektóre typy urządzeń opalanych drewnem, dostępne są jako produkty przeznaczone do ogrzewana pojedynczego pomieszczenia, lub występują jako kotły grzewcze centralnego ogrzewania. Również do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

   
  Pellet drzewny

   

  Produkcja pelletu realizowana jest przy niskiej wilgotności (poniżej 10%), co pozwala na osiągnięcie podczas spalania wysokiej wydajności.

   
  Ziarna zbóż

   

  Wykorzystanie jako paliwa w sektorze grzewczym ziaren zbóż, jest alternatywą dla produkcji bioetanolu.

   
  Ziarna kukurydzy/kukurydza

   

  Kukurydza jest coraz częściej wykorzytywana jako paliwo w specjalnuych kotłach grzewczych. W kotłach tego ytpu do wytwarzania ciepła oprócz kukurydzy można wykorzystywać pellet drzewny. Często do produkcji ciepła, jako biopaliwa stosuje się całe kolby kukurydzy.

   
  Miskant chiński (trawa energetyczna)

   

  Miskant Chiński jest wysoka i wydajną roślina trawiastą osiągającą 3 metry wysokości. Wyglądem przypomina bambus i jest roślina wieloletnią Szybki wzrost, niska zawartość składników mineralnych oraz wysokie plony wpływają na to, że jest on szeroko stosowany do produkcji biopaliw.

   

  Wykorzystywanie biopaliwa. Odnawialnych źródeł energii.

  Urządzenia/aplikacje, w których zastosowane są systemy Jeremias


  Odprowadzanie spalin z kotłowni na biomasę w sektorze komercyjnym

  W Polsce oprócz biomasy powstałej w produkcji rolnej np.: słomy, najczęściej wykorzystywanej
  w przemyśle elektrociepłowniczym do współspalania z paliwami kopalnymi, szczególne znaczenie ma zagospodarowanie jako paliwa biomasy poprodukcyjnej, wytwarzanej w przemyśle drzewnym. Jest to bardzo atrakcyjne z ekonomicznego punktu widzenia.

   

  Przemysł drzewny i meblowy w Polsce to kilkadziesiąt tysięcy zakładów i setki milionów ton drewna przerobionych w ciągu każdego roku. Większość producentów (zwłaszcza mebli) boryka się aktualnie
  z problemem utylizacji odpadów powstających podczas produkcji. Za każdą tonę odebranych trocin trzeba zapłacić, a przecież jest to bardzo energetyczne paliwo. Odpady drzewne mają 25-30% mniejszą kaloryczność od węgla kamiennego, a odpady płyt meblowych, z racji niskiej wilgotności i dodatków chemicznych, mniejszą zaledwie o 20-25%. Darmową, ekologiczną energię mamy w zasięgu ręki, jednak podczas spalania odpadów należy zadbać o środowisko naturalne, ponieważ spaliny z tego rodzaju paliwa mogą zawierać nadmierne ilości pyłu i szkodliwych substancji chemicznych. Skład spalin zależny jest w głównej mierze od parametrów spalania paliwa.

   

  Dla odpadów czystych (drewno bez klejów i laminatów) wystarczy dobrej klasy kocioł biomasowy. Jeżeli odpadem jest laminowana płyta meblowa, zwykły kocioł nie wystarczy i konieczne jest zastosowanie rozwiązania dedykowanego do tego rodzaju paliwa, gdzie spalanie przebiega w ściśle określonych parametrach. W każdym z tych procesów otrzymujemy spaliny, które nadal mogą zawierać cząstki stałe, czyli pył. Zgodnie z aktualnymi wymogami Unii Europejskiej zawartość części stałych w takich spalinach nie może przekraczać 30mg/Nm³. Każdy użytkownik zobligowany jest do spełnienia tego kryterium stosując odpowiednie układy oczyszczania spalin. Jeremias, jako światowy lider produkcji systemów odprowadzania spalin, oferuje kompletne systemy spalinowe wraz z układam odpylania w skład których wchodzą takie urządzenia jak:

   

  - system kominowy segmentowy lub komin wolnostojący,

  - filtry workowe przystosowane do pracy wysokiej temperaturze,

  - filtry cyklonowe,

  - wentylatory spalin

  - spalinowe klapy zamykające, które zabezpieczają pracę serwisantów oraz chronią filtr przed szkodliwym wpływem zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur spalin.

   

  Zakres dostawy może zawierać również prace związane z koncepcją techniczną, projektem wykonawczym i powykonawczym, montażem oraz serwisowaniem. Dzięki tak kompletnej ofercie, nasz klient nie traci czasu i otrzymuje działające rozwiązanie zgodne z aktualnymi wymogami budowlanymi
  i środowiskowymi.

   

  Wykorzystanie biomasy - polecane systemy kominowe

  EW-PELLET

  Przłącze kominowe ze stali nierdzewnej

  25 lat gwarancji!

  C E zgodność
  UL
  25 lat gwarancji kominów Jeremias
  Produkcja i sprzedaż produktów technicznych
  Certyfikat Germanisher Lloyd - Jeremias
  ISO 9001:2015 Kominy
  Plus X Award
  Certyfikowane systemy kominowe
  VKF-AEAI
  Ochrona przeciwpożarowa
  UEA
  Hetas - zgodność systemów kominowych Jeremias
  Kodeks budowlany CTE
  ASPE
  ASHRAE
  MPA NRW
  LGA Bayern