Zarejestruj
Login
  Hotline: +48 61 428 46 20

  Kondensacja

  Proponujemy optymalne energooszczędne rozwiązania systemowe.

  Energooszczędne i przyjazne dla środowiska

  Kondensacyjne kotły grzewcze charakteryzuje wysoka sprawność, wynikająca z wykorzystania ciepła kondensacji. Jest ona tym lepsza, im więcej pary wodnej, zawartej w spalinach ulegnie kondensacji. Tylko w ten sposób ciepło utajone spalin można przekształcić w użyteczne ciepło grzewcze. Na wysoką sprawność tego rodzaju urządzeń ma również wpływ stosunkowo niska temperatura spalin wpływająca na obniżenie straty kominowej.

   

  Z powodu niskiej temperatury spalin urządzenia te wyposażone są w palniki wentylatorowe lub wentylatory wymuszające nadciśnienie na wylocie z króćca spalin. Dlatego też układy odprowadzenia spalin współpracujące z tego typu urządzeniami, narażone są na ciągłe działanie kondensatu oraz nadciśnienia dochodzące do 200 Pa.

   

  Jeremias oferuje szereg rozwiązań dedykowanych do współpracy z kotłami kondensacyjnymi.

  25 lat gwarancji!