Zarejestruj
Login
  {$common.contactHotlinesText}
  Tel: +48 61 428 46 20
  jakoś premium

  Nietypowe projekty są dla nas wyzwaniem

  Dopasujemy Twoje wymagania do różnych inwestycji

  Jeremias posiada w swojej ofercie kilkadziesiąt różnych systemów kanałowych, izolowanych, nieizolowanych z różnych materiałów i spełniających różne funkcje.

  Pomimo tak dużej liczby rozwiązań dostępnych z katalogu, zdarzają się inwestycje, gdzie wymagany jest system o nietypowych cechach. Bazując na systemach typowych tworzymy wówczas nowy system, którego budowa i parametry są dopasowane do innych, nietypowych warunków.

  • Materiał i wykończenie:

  Najczęstsze zmiany dokonywane są w zakresie rodzaju i grubości materiału. Standardowo dostępne stale nierdzewne i kwasoodporne mogą zostać zamienione na stal o innych właściwościach (np. stal żaroodporna). Czasami zmiana materiału wynika z potrzeby uzyskania unikalnego wyglądu – miedź, aluminium, malowanie proszkowe, połysk, mat, szczotkowanie itp.

  Zmiana wyglądu zewnętrznego danego systemu, nie musi oznaczać pogorszenia właściwości. Przykładowo w systemach preizolowanych płaszcz zewnętrzny może być wykończony lakierowaniem proszkowym, podczas gdy sama izolacja i rdzeń nie zmieniają się. System ma wówczas te same właściwości użytkowe, co typowy, ale jego wygląd jest idealnie dopasowany do architektury.

  • Połączenia:

  Typowe połączenie naszych systemów to złączka kielich/zyka. Nie wszędzie takie połączenie może być stosowane. Czasami wymagana jest możliwość łatwego rozłączania elementów, albo bardzo sztywnego podłączenia, czy też szczelnego łączenia bez użycia dodatkowych uszczelek. Jeremias ma rozwiązanie w postaci: kołnierzy skręcanych, opasek montażowych, połączeń stożkowych itp.. Rury i kształtki będą miały wówczas takie same wymiary geometryczne i właściwości, co system typowy, jednak ich łączenie będzie dostosowane do wymagań projektu.

  Ciekawym projektem w tym zakresie może być fabryka karmy dla zwierząt jednego z czołowych europejskich producentów, gdzie dostarczaliśmy rury wstępnie przygotowane do łączenia poprzez spawanie. Odpowiednie dopasowanie i wyprofilowanie zakończeń każdej rury i kształtki ułatwiło w znacznym stopniu łączenie w warunkach budowy.

  • Izolacja:

  Standardowa grubość izolacji naszych systemów to 32 i 25mm. W wielu przypadkach te dwie grubości nie są wystarczające np. ze względu na bardzo wysokie temperatury medium wewnątrz. Nie mamy ograniczeń w stosowaniu innych grubości izolacji. Realizowaliśmy inwestycje na systemach typowych (rdzeń i sposób łączenia), z grubościami wełny 50, 80, 100, 150mm. W naszym zakładzie możemy wykonać prawie każdą średnicę rury do 1250 włącznie, więc dla dowolnej średnicy wewnętrznej możemy również zastosować dowolną grubość izolacji.

  Oprócz wełny mineralnej stosujemy również izolację kauczukową lub połączenia obu  tych izolacji.

  • Parametry:

  Często wymogiem, który jest nam stawiany przy doborze odpowiedniego sytemu są parametry, jakie musi spełniać oferowane rozwiązanie. Do najczęstszych można zaliczyć:

  Wysoka szczelność powietrzna – mamy w swojej ofercie systemy spełniające z dużym zapasem klasę szczelności D wg. PN-EN 12237

  Odporność na nad - i podciśnienia – przy nadciśnieniach spełniamy warunki wysokiej szczelności do 5000Pa. Podciśnienia natomiast wymagają stosowania grubszych materiałów, a czasami zewnętrznych usztywnień. Do systemów odpylania spalin dostarczamy systemy odporne na podciśnienie do 4000Pa w średnicach do 1000mm

  Szczelność na skropliny – większość naszych typowych systemów spełnia warunek szczelności na skropliny wewnętrzne. Zazwyczaj układ taki musi być montowany ze spadkiem, aby odprowadzić zbierający się kondensat na zewnątrz.

  Odporność na warunki atmosferyczne – odpowiedni układ połączeń sprawia, że wody opadowe spływają po naszych systemach i nie mają możliwości przedostania się do wnętrza kanału lub do izolacji. W takich realizacjach ważne jest aby zachować odpowiednią kolejność montażu zgodnie z dokumentacją projektową.

  Odporność termiczna – możemy wykonać systemy gwarantowane do pracy ciągłej w temperaturach medium do 1000°C. Zbudowanie układu, który pracuje w takich temperaturach i nie ulega rozszczelnieniu podczas stygnięcia i wygrzewania jest zawsze ciekawym wyzwaniem dla naszych inżynierów.

  Odporność chemiczna – jeżeli w projekcie istnieją zapisy o szczególnej odporności chemicznej, do produkcji systemu używamy materiałów spełniających te kryteria. Podwyższona odporność chemiczna może dotyczyć rdzenia (kontakt z przetłaczanym medium), płaszcza (praca w agresywnej atmosferze) lub obu tych elementów jednocześnie.

  25 lat gwarancji!

  C E zgodność
  UL
  25 lat gwarancji kominów Jeremias
  Produkcja i sprzedaż produktów technicznych
  Certyfikat Germanisher Lloyd - Jeremias
  ISO 9001:2015 Kominy
  Plus X Award
  Certyfikowane systemy kominowe
  VKF-AEAI
  Ochrona przeciwpożarowa
  UEA
  Hetas - zgodność systemów kominowych Jeremias
  Kodeks budowlany CTE
  ASPE
  ASHRAE
  MPA NRW
  LGA Bayern