Kominy Jeremias

  Podczas procesu spalania w piecach powstają spaliny i gazy spalinowe, które muszą być odprowadzane na zewnątrz.

  Odbywa się to poprzez odpowiedni system odprowadzania spalin.

  Komin to odporny na pożar sadzy system spalinowy wykonany ze stali nierdzewnej, ceramiki lub gliny ogniotrwałej, który nadaje się do wszystkich rodzajów paliwa, w tym paliw stałych, takich jak polana, pelety, zrębki i węgiel drzewny.

  W systemach grzewczych na paliwa płynne lub gazowe można również alternatywnie zastosować tzw. przewód spalinowy. Ze względu na niższe temperatury spalin, oprócz stali nierdzewnej możliwe jest tu zwykle zastosowanie rur z PP i ewentualnie odpowiedniego materiału uszczelniającego z silikonu lub EPDM, co sprawia, że przewód spalinowy może być również przystosowany do nadciśnienia, w zależności od wymagań kominka.

  Jeremias oferuje szeroką gamę systemów kominowych, aby idealnie dopasować komin lub przewód kominowy do podłączonego systemu spalania, rodzaju doprowadzenia świeżego powietrza, stosowanych paliw oraz miejsca montażu.

  Jeremias lider w produkcji kominów ze stali nierdzewnej

  Posiadamy ponad 40-letnie doświadczenie w produkcji systemów kominowych. Grupa Jeremias jest liderem branży kominowej, nasza sieć dystrybucyjna obejmuje cały świat. Dystrybucją naszych produktów, a także doradztwem, montażem i serwisem, zajmują się wyłącznie sprawdzeni i rzetelni partnerzy handlowi. Jeremias jest wiodącym producentem Wkłady kominowe przeznaczonych do odprowadzania spalin oraz systemów wentylacyjnych wszystkich typów, zarówno w sektorze mieszkaniowym jak i przemysłowym.

  Jeremias oferuje swoim Klientom szeroką paletę produktów o wysokiej jakości takie jak; kominy izolowane, wkłady kominowe, ogniotrwałe przewody kominowe, nasady kominowe, systemy wentylacyjne oraz kominy przemysłowe. Dodatkowo oferujemy pomoc techniczną, projektową, oprogramowanie do określania średnicy przekroju kominów oraz szkolenia w zakresie montażowym. Wszystkie systemy Jeremias posiadają aktualne międzynarodowe certyfikaty CE.

   

   


  Jak działa komin

  JAK DZIAŁA KOMIN

  Wszystkie kominy działają w oparciu o tę samą podstawową zasadę, tzw. efekt Bernoulliego (efekt kominowy).

  Podczas procesu spalania kominki wytwarzają naturalny ciąg, który automatycznie odprowadza spaliny na zewnątrz przez komin.

  Jest to możliwe dzięki temu, że ogrzane powietrze i gorące spaliny mają mniejszą gęstość niż otaczające powietrze i dlatego unoszą się do góry (konwekcja termiczna). Wynikające z tego podciśnienie w kominie / przewodzie kominowym umożliwia dopływ zimnego świeżego powietrza do kominka, a tym samym zapewnia ciągłe utrzymywanie procesu spalania.

  W praktyce zakres tego efektu zależy od różnych czynników, takich jak wysokość komina, wymiary komina, prędkość spalin lub różnica między spalinami a dostarczanym powietrzem do spalania pod względem gęstości i temperatury.

  Aby zapewnić idealną interakcję między kominkiem a kominem, niezbędne jest indywidualne obliczenie odpowiedniego przekroju komina. Jest to jedyny sposób na zapewnienie wystarczającego ciągu do bezpiecznego odprowadzania spalin na zewnątrz.

  Zasady wyboru komina

  Na co zwrócić uwagę przed zakupem komina

  System grzewczy i system odprowadzania spalin tworzą razem system i muszą być do siebie idealnie dopasowane, aby zapewnić wydajne i bezpieczne działanie. Przed wyborem odpowiedniego komina lub przewodu kominowego należy zatem wziąć pod uwagę kilka kwestii.

  Paliwo

  Ważnym kryterium wyboru odpowiedniego systemu odprowadzania spalin jest paliwo używane do ogrzewania. Paliwa, które można wykorzystać do ogrzewania, można rozróżnić w zależności od ich pochodzenia.

  Paliwa kopalne powstały miliony lat temu z martwych roślin i zwierząt i składają się głównie z węgla i wodoru. Są one skończonym źródłem energii i podczas spalania uwalniają duże ilości zmagazynowanego CO2. Paliwa kopalne obejmują węgiel, ropę naftową i gaz ziemny.

  Z drugiej strony, biomasa jest terminem używanym w odniesieniu do paliw regeneracyjnych, które aktywnie uczestniczą w cyklu węglowym do momentu ich wykorzystania, dlatego też są one również klasyfikowane jako "neutralne pod względem emisji CO2". Dobrze znanymi przedstawicielami biomasy są drewno (kłody, pelety, zrębki), rośliny uprawiane specjalnie do produkcji energii, takie jak kukurydza, zboża i trawa słoniowa, a także wszelkiego rodzaju bioodpady.

  W 2021 r. prawie 50% energii cieplnej w Niemczech pochodziło z gazu, a 25% z oleju opałowego. Gaz i olej pokrywają zatem około trzech czwartych wytwarzanego ciepła, podczas gdy udział paliw stałych, takich jak kłody drewna, pelety drzewne lub węgiel, wynosi nieco ponad 6%.

  Temperatura spalin

  Wybór paliwa ma decydujący wpływ na temperaturę spalin, a tym samym na wstępny wybór odpowiedniego systemu odprowadzania spalin.

  Systemy ogrzewania gazowego lub olejowego działają przy znacznie niższych temperaturach spalin niż systemy spalania wykorzystujące paliwa stałe, takie jak drewno lub węgiel. Dotyczy to tym bardziej gazowych/olejowych kotłów kondensacyjnych, które bardzo efektywnie wykorzystują pobieraną energię, co skutkuje jeszcze niższymi temperaturami spalin.

  Ceglane kominy lub konwencjonalne kominy wykonane z betonu wymagają wysokiej temperatury spalin na wlocie do komina wynoszącej 180°C - 200°C, aby temperatura nie spadła poniżej punktu rosy aż do otworu komina. W przeciwnym razie w kominie tworzyłby się kondensat i w dłuższej perspektywie istniałoby ryzyko przenikania wilgoci, a nawet osadzania się sadzy w kominie. Dlatego nadają się one tylko do pracy na sucho, tj. do paliw stałych o odpowiednio wysokiej temperaturze spalin.

  Kominy Jeremias ze stali nierdzewnej nadają się również do wysokich temperatur spalin, ale dzięki materiałowi niewrażliwemu na wilgoć mogą być równie dobrze stosowane w połączeniu z nowoczesnymi kotłami kondensacyjnymi, w których temperatury spalin ledwo osiągają 80°C, a kondensacja w kominie jest nawet pożądana (praca w trybie wilgotnym lub kondensacyjnym). To samo dotyczy naszych plastikowych systemów odprowadzania spalin.

  Szczelność ciśnieniowa

  Niskie temperatury spalin nowoczesnych kotłów kondensacyjnych mogą, w pewnych okolicznościach, prowadzić do zahamowania naturalnego ciągu kominowego, ponieważ zimniejsze powietrze unosi się znacznie silniej niż ciepłe spaliny, na przykład z kominków na paliwo stałe.

  W celu zapewnienia, że gazy spalinowe są mimo to odprowadzane bez przeszkód na zewnątrz i zagwarantowania bezproblemowego spalania w tym przypadku, większość nowoczesnych kotłów kondensacyjnych posiada zintegrowany wentylator. Wspomaga to efekt kominowy i zapewnia nadciśnienie w przewodzie spalinowym, co sprawia, że konieczne jest stosowanie szczelnych systemów odprowadzania spalin.

  Odporność na pożar sadzy

  Podczas spalania paliw stałych powstaje sadza, która osadza się w kominie. W przypadku stosowania suchego drewna opałowego, sadza osadzająca się w przewodzie kominowym może być łatwo usunięta przez kominiarza.

  Jeśli jednak używane paliwo jest zbyt wilgotne lub nieodpowiednie, wilgotna sadza osadzi się również na wewnętrznej ścianie komina. Na początku nie stanowi to zagrożenia ze względu na zawartość wilgoci, ale zwykle nie można jej całkowicie usunąć za pomocą konwencjonalnego sprzętu do zamiatania. Jeśli następnie stwardnieje wraz ze wzrostem temperatury spalin, staje się wysoce łatwopalnym zagrożeniem. Normalne latające iskry z procesu spalania mogą następnie wywołać pożar sadzy z wysokimi na metr płomieniami przy głowicy komina i temperaturami znacznie przekraczającymi 1000°C w kominie.

  Kominy do pracy na sucho z paliwami stałymi muszą być w stanie przetrwać taki pożar sadzy bez uszkodzeń, takich jak pękanie, w przeciwnym razie nie nadawałyby się później do użytku.

  Informacje na temat odporności na pożar sadzy zawarte są w klasyfikacji systemu kominowego.

  Wszystkie systemy Jeremias, które są zasadniczo zatwierdzone do pracy na sucho, są odporne na pożar sadzy (oznaczone "Gxx") lub niewrażliwe na wilgoć (oznaczone "Oxx"), jeśli są używane w trybie kondensacji.

  Z drugiej strony, systemy spalinowe, które nie są odporne na pożar sadzy, takie jak systemy z tworzywa sztucznego, mogą być podłączane tylko w trybie wilgotnym kominków na paliwa płynne lub gazowe.

  Nasze odporne na działanie kondensatu systemy SILVER są wyjątkową cechą, ponieważ umożliwiają działanie systemu kondensacyjnego nawet po wystąpieniu pożaru sadzy, tj. są niewrażliwe na wilgoć i jednocześnie odporne na pożar sadzy.

  Średnica systemu odprowadzania spalin

  Dzisiejsze niższe temperatury spalin zwykle nie byłyby już wystarczające do bezpiecznego odprowadzania spalin na zewnątrz w dotychczas powszechnie stosowanych kominach domowych o dużych rozmiarach, co mogłoby prowadzić do niewystarczającego spalania, wydostawania się spalin do budynku lub groźnego osadzania się sadzy w kominie.

  Aby uzyskać pożądany ciąg kominowy, dla współczesnych kominków o niższych temperaturach spalin konieczne są mniejsze średnice kominów. Powinny one zostać określone przez specjalistyczną firmę za pomocą obliczeń przekroju dostosowanych do danego kominka.

  Wysokość komina

  Wysokość komina ma również znaczący wpływ na zachowanie ciągu kominowego. Zasadniczo, im wyższy komin, tym lepszy wpływ na ciąg kominowy.

  Należy przestrzegać odpowiednich minimalnych wymagań dotyczących wysokości komina. Są one regulowane dla kominków olejowych i gazowych w różnych rozporządzeniach dotyczących spalania.

  Praca zależna lub niezależna od powietrza w pomieszczeniu

  Kominki mogą pobierać powietrze niezbędne do spalania z przestrzeni mieszkalnej (zależne od powietrza w pomieszczeniu) lub z zewnątrz budynku poprzez kanał nawiewny (niezależne od powietrza w pomieszczeniu).

  Zaletą pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu jest to, że można pominąć zwykłe wymagania dotyczące minimalnej ilości powietrza w pomieszczeniu, w którym zainstalowane jest urządzenie, a jednoczesna praca systemu spalania i systemu wentylacji lub systemu odprowadzania spalin jest również możliwa bez żadnych ograniczeń i bez ryzyka.

  Świeże powietrze może być dostarczane przez oddzielny system nawiewny lub przez koncentryczny system spalinowy (zwany również kominem LAS), w którym powietrze nawiewane jest do kominka przez pierścieniową szczelinę między rurą spalinową a rurą zewnętrzną.

  Odbiór

  Podczas instalacji systemu grzewczego, w tym systemu odprowadzania spalin, należy przestrzegać kilku ważnych przepisów. Na przykład, minimalne odległości od elementów palnych są jasno określone i muszą być przestrzegane. Ponadto należy upewnić się, że system odprowadzania spalin pasuje do systemu grzewczego, że żadne gazy spalinowe nie mogą przedostać się do przestrzeni mieszkalnej, że dopływ tlenu jest zagwarantowany, że specyfikacje dotyczące umiejscowienia i wysokości komina są przestrzegane i wiele więcej.

  Dlatego zaleca się skonsultowanie się z odpowiedzialnym rejonowym kominiarzem już na etapie planowania. Osoba ta będzie musiała sprawdzić cały system przed jego pierwszym uruchomieniem i może udzielić cennych wskazówek dotyczących instalacji. Sama instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną specjalistyczną firmę.

  Rodzaje kominów

  Komin ze stali nierdzewnej - komin na lata

  Komin murowany nie jest zbyt elastyczny ze względu na swój charakter. Nie można później zmienić jego położenia w budynku, a zatem punkty przyłączeniowe są również stałe. Oznacza to, że po podłączeniu nowego pieca lub innego kominka wybór miejsca instalacji jest bardzo ograniczony. W takich przypadkach komin ze stali nierdzewnej sprawdza się jako elastyczny i możliwy do modernizacji system odprowadzania spalin. Tutaj szczególnie wyróżnia się dwuścienny komin ze stali nierdzewnej firmy Jeremias. Izolacja pomiędzy wewnętrzną rurą odprowadzającą spaliny a rurą zewnętrzną zapobiega nadmiernemu ochładzaniu się spalin w kominie dwuściennym, który jest zwykle używany jako komin zewnętrzny, a tym samym zapewnia ciągłość ciągu kominowego. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów i najnowocześniejszych metod produkcji powstaje komin o najwyższych standardach. Serie DW-ECO 2.0, DW-FU i DW-VISION należą do najlepiej sprzedających się systemów kominowych w Polsce.

   

  Jednościenny system kominowy do renowacji kominów

  Dodatkowym zastosowaniem jest renowacja istniejących kominów murowanych, które mogą stać się zanieczyszczone sadzą lub w inny sposób bezużyteczne z powodu wieloletniego użytkowania i innych przyczyn. Takie kominy mogą zostać odnowione za pomocą jednościennego komina ze stali nierdzewnej. W takim przypadku rura ze stali nierdzewnej jest po prostu wciągana do komina murowanego, tworząc w ten sposób nowy system spalinowy i oszczędzając istniejący komin na wiele lat.

   

  Lekki komin  -  do zastosowań wewnętrznych

  Te specjalne ognioodporne szachty kominowe są instalowane wewnątrz budynku. Niska waga i poręczny rozmiar komponentów znacznie ułatwiają instalację. Lekkie kominy Jeremias są niedrogą i bezpieczną alternatywą dla kominów murowanych i ceramicznych. W połączeniu z różnymi rozwiązaniami rur wewnętrznych i wariantami dwuściennych rur ze stali nierdzewnej ponad dachem, nie ma ograniczeń co do możliwych zastosowań.

   

  Przyłącza kominowe, zakończenie komina, tłumiki spalin - kompleksowa dostawa z Jeremias

  Oprócz wyżej wymienionych systemów odprowadzania spalin, Jeremias oferuje również szeroką gamę produktów z zakresu technologii odprowadzania spalin. Gama ta rozciąga się od różnych systemów zasilania, takich jak przyłącza kominowe z serii FERRO-LUX, po spalinowe tłumiki hałasu dla użytkowników prywatnych i profesjonalnych.

  Rury są pokryte specjalną powłoką Senotherm i wypalane w fabryce. Oznacza to, że rura nie wydziela żadnych zapachów podczas pierwszego użycia. Oferowany jest szeroki zakres średnic wewnętrznych, dzięki czemu można podłączyć wszystkie rodzaje pieców. Asortyment rur składa się z około 100 pojedynczych części. Oznacza to, że można wziąć pod uwagę każdą indywidualną sytuację związaną z podłączeniem, a prace wymagane na miejscu można ograniczyć do minimum.

  Daszki kominowe (zakończenia komina), takie jak dobrze znana forma Napoleon jest wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej chroniąc głowicę komina kominków murowanych. Jeremias Systemy Kominowe oferuje tutaj wiele różnych modeli. Ich wspólną cechą jest to, że dana osłona komina jest produkowana zgodnie z życzeniem klienta. Zapewnia to najlepsze możliwe dopasowanie i ochronę. Jak zwykle w Jeremias, do produkcji tych elementów używana jest wyłącznie odporna na korozję stal nierdzewna. W połączeniu z wysokiej jakości wykonaniem daje to niezwykle trwały produkt.

   

  Komin stalowy - od projektu do indywidualnego rozwiązania

  Oprócz kominów ze stali nierdzewnej, Jeremias jest również producentem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie kominów stalowych dla przemysłu. Po ponad 20 latach działalności w sektorze przemysłowym ułatwiamy klientom na całym świecie realizację różnych kompleksowych rozwiązań. Nasi eksperci zapewniają doradztwo od projektu i planowania komina po produkcję i gotową instalację. Jeremias opracowuje optymalne rozwiązania dla każdego projektu komina.

  Nasz zakres usług dla kominów przemysłowych obejmuje kompletne zarządzanie projektem, doradztwo i planowanie, projektowanie, transport produkcyjny, instalację i konserwację z monitorowaniem stanu.
   

  Zalety kominów ze stali nierdzewnej

  Zalety elementów kominowych wykonanych zze stali nierdzewnej

  Modułowe systemy kominowe Jeremias mają wiele zalet w porównaniu ze spawanymi alternatywami i kominami wielu innych producentów.

  Z ponad 100 systemami z certyfikatami CE i UL, uzupełnionymi certyfikatami nadzoru budowlanego, certyfikatami specyficznymi dla danego kraju, a także specjalnymi certyfikatami, np. dla sektora morskiego, Jeremias oferuje prawdopodobnie największy wybór na rynku.

  Kominy Jeremias są łatwe w montażu dzięki niewielkiej wadze poszczególnych elementów i precyzyjnie dopasowanym połączeniom wtykowym. Podczas instalacji na miejscu nie jest wymagane spawanie, a w większości przypadków nie jest potrzebny ciężki sprzęt do podnoszenia.

  Elementy kominowe mogą być przedłużane i wydłużane w zależności od potrzeb w późniejszym czasie. Oprócz standardowych części, w zależności od wymagań, w każdej chwili możliwe jest również wykonanie konstrukcji specjalnych.

  Stosując wyłącznie odporne na korozję stopy stali nierdzewnej, Jeremias oferuje najwyższy możliwy poziom ochrony przed uszkodzeniem i związanym z tym pogorszeniem funkcjonalności komina, dlatego też możemy zaoferować 25-letnią gwarancję na odporność na korozję naszych produktów ze stali nierdzewnej.

  W naszych kominach stalowych dwuściennych sztywne płaszcze izolacyjne wykonane z wysokiej jakości wełny mineralnej, dostępne w różnych grubościach, zapobiegają powstawaniu mostków termicznych między płaszczem wewnętrznym i zewnętrznym, a także umożliwiają montaż komina w niewielkiej odległości od materiałów palnych.

  Szwy wzdłużne spawane metodą TIG w osłonie gazu obojętnego i pasywowane gwarantują szczelność naszych przewodów kominowych na kondensat i gaz. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów uszczelniających zapewnia również długą żywotność naszych systemów nadciśnieniowych.

  Dzięki własnym laboratoriom testowym do badań termicznych, statycznych i akustycznych (tłumik wydechowy) jesteśmy w stanie szybko i bezpiecznie wprowadzać innowacje na rynek oraz gwarantować niezmiennie wysoką jakość naszych produktów.

  Naszą bogatą ofertę kominów uzupełniana jest o akcesoria kominowe Jeremias.

  Historia kominów

  Odprowadzanie spalin z komina kiedyś

  Równolegle do historycznego rozwoju wykorzystania ognia do celów grzewczych nastąpił rozwój odprowadzania dymu przez komin.

  Podczas gdy w starożytności aż do XIV wieku dym zwykle musiał wydostawać się na zewnątrz przez otwory drzwiowe i okienne lub otwory w suficie lub dachu, w systemie ogrzewania kanałowego w cesarskim domu w Goslar (1000 r. n.e.) istniały już pionowe ceglane szyby, przez które odprowadzano ogień i gazy dymne.

  Ze względu na rosnące wykorzystanie kamienia jako materiału budowlanego zamiast zwykłego drewna, kominek został przeniesiony ze środka pomieszczenia na ścianę, która służyła jako tak zwana ściana przeciwpożarowa. Dym był zbierany przez dach ochronny i odprowadzany na zewnątrz przez belki dachowe. Ze względu na ochronę przeciwpożarową ściany przeciwpożarowe wkrótce stały się dwupowłokowe w obszarze kominków, a tym samym stały się wylotami dymu (zsypami), w których gazy dymne mogły być odprowadzane na zewnątrz bez niebezpieczeństwa. Na początku mówiono o tak zwanych przewodach dymowych i dopiero w dokumentach z XV wieku słowo komin pojawia się w obecnym znaczeniu.

  Rzemieślnicy (np. piekarze, kowale) bardzo szybko odkryli, że murowany pionowy przewód kominowy dostarcza więcej powietrza do spalania i lepiej odprowadza dym. W średniowieczu takie przewody kominowe były zwykle wbudowywane w ściany oporowe zamków i pałaców.

  Wraz z pojawieniem się pierwszych pieców żeliwnych w XV wieku pojawiło się lepsze wykorzystanie ciepła, ale także znaczne zagrożenie ze względu na gorętsze gazy spalinowe i przewody kominowe, które w tamtym czasie były nadal w dużej mierze wykonane z materiałów palnych (drewniane patyki, drewniane deski pokryte gliną).

  W Niemczech, królewskie rozporządzenie z 1822 r. po raz pierwszy wprowadziło bardziej precyzyjne przepisy wykonawcze dotyczące najmniejszej dopuszczalnej szerokości, grubości kominów i niezbędnego czyszczenia. W rezultacie po raz pierwszy nałożono wymagania dotyczące wytrzymałości konstrukcyjnej i bezpieczeństwa pożarowego. W tym czasie głowice kominowe były zazwyczaj dostosowane do stylu budynku, ale nie zawsze uwzględniały wymagania funkcjonalne.

  W XX wieku zużycie paliwa zmieniło się z drewna na węgiel, olej opałowy i gaz ziemny. Ta zmiana oraz rozwój techniczny i modernizacja kominków od pojedynczych pieców do centralnego ogrzewania wymagały również zmian w technologii kominowej.

  Przez długi czas najbardziej rozpowszechnioną formą był komin z cegły jednopłaszczowej. Ten prosty system, składający się z kompozytu cegieł lub ułożonych w stos cegieł kształtowych bez dodatkowej izolacji, był wystarczający przez długi czas, choć nigdy nie był idealny, ponieważ zawsze istniało niebezpieczeństwo pęknięcia z powodu naprężeń temperaturowych. Ze względu na prostszy i szybszy montaż, ta metoda budowy została zastąpiona przez zastosowanie jednopłaszczowych, pełnościennych kształtek lub jednopłaszczowych kominów wykonanych z kształtek komórkowych.

  Pierwszy poważny przełom nastąpił na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Coraz więcej systemów grzewczych przestawiano z paliw stałych na olej opałowy.

  W konsekwencji temperatura w kominie i przepływ masowy spalin wyraźnie spadły. Szczególnie w obszarze dachu i nad dachem komina temperatura spadała poniżej punktu rosy, co prowadziło do gromadzenia się wilgoci (kondensacji). Woda zmieszana z agresywnymi pozostałościami spalin osadzała się na wewnętrznych ścianach komina i powoli, ale skutecznie powodowała zawilgocenie konstrukcji. Doszło do znacznego osadzania się sadzy.

  Sytuacja stała się jeszcze bardziej problematyczna na przełomie lat 70-tych i 80-tych, kiedy to pierwszy poważny kryzys energetyczny spowodował gwałtowny wzrost kosztów ogrzewania.

  Jednocześnie nastąpiła fundamentalna zmiana w wykorzystaniu źródeł energii. Odsetek gazowych systemów grzewczych stale wzrastał. Rosnąca świadomość ekologiczna zrobiła resztę. Stało się jasne, że CO2 uwalniany podczas spalania paliw kopalnych jest w dużej mierze odpowiedzialny za tzw. efekt cieplarniany.

  Z punktu widzenia ochrony środowiska pojawiła się potrzeba znacznego zmniejszenia zużycia energii do ogrzewania budynków. Przemysł zareagował i w krótkim czasie wprowadził na rynek nową, znacznie bardziej ekonomiczną generację kotłów.

  Ponieważ temperatury spalin w nowych kotłach były znacznie niższe niż w poprzednich modelach, obciążenie przewodu spalinowego i komina ponownie wzrosło.

  Kolejnym czynnikiem obciążającym była wyższa zawartość pary wodnej w spalinach. Przy wcześniejszym dominującym użyciu oleju, trzeba było liczyć się z około 7% zawartością pary wodnej w spalinach; z gazem jako paliwem, z drugiej strony, można założyć około 14%.

  Ze względu na zmiany w technologii ogrzewania i związany z tym wzrost uszkodzeń kominów, opracowano szeroką gamę metod renowacji, aby sprostać nowym warunkom. Zdecydowanie najpopularniejszą obecnie metodą renowacji komina jest wprowadzenie rury ze stali nierdzewnej do istniejącego komina od strony głowicy komina.

  Rozwój doprowadził do powstania trójpłaszczowych kominów domowych. W tym przypadku wewnętrzna rura wykonana ze stali nierdzewnej lub szamotu została umieszczona centralnie w murowanym trzonie lub kształtce płaszczowej, a pozostała przestrzeń między murem a wewnętrzną rurą została wypełniona materiałem izolacyjnym.

  Środek ten ograniczał naprężenia temperaturowe (przegrzanie zewnętrznych ścian komina).

  Ze względu na rosnące zużycie oleju i gazu, a także nowe technologie grzewcze, wcześniej "suchy" komin z gorącymi, suchymi spalinami stał się "mokrym" kominem. Oprócz wymagań dotyczących stabilności i bezpieczeństwa pożarowego, należało również spełnić wymagania dotyczące kwasoodporności, szczelności na kondensat i izolacji termicznej. Doprowadziło to do opracowania wielopłaszczowych systemów kominowych, składających się z płaszcza zewnętrznego, izolacji i rury spalinowej, w których naprężenia są rozłożone na różne elementy. Każdy komponent spełnia swoje specjalne zadania:

  • Płaszcz wewnętrzny (rura spalinowa) jest kwasoodporny i szczelny na kondensat, w razie potrzeby również szczelny ciśnieniowo, jeśli system spalinowy pracuje pod nadciśnieniem.
  • Izolacja termiczna zapewnia niskie chłodzenie gazów spalinowych i zapobiega lub zmniejsza straty kondensatu; w przypadku systemów nadciśnieniowych izolacja ustępuje miejsca ciągłej wentylacji tylnej
  • Zewnętrzna powłoka osłonowa (okładzina lub blok płaszcza) spełnia wymagania statyczne oraz, wraz z izolacją, ochronę przeciwpożarową, a także izolację akustyczną.

  Te dwuścienne kominy nie mogły być już zatem budowane dowolnie z dostępnych materiałów budowlanych, ale stały się systemami kominowymi zatwierdzonymi przez władze budowlane, w których poszczególne elementy musiały być ze sobą skoordynowane. Dopiero po dokładnym przetestowaniu i udowodnieniu przydatności do użytku systemy te otrzymują homologację lub certyfikat CE.

  Rosnące wykorzystanie kotłów niskotemperaturowych i urządzeń kondensacyjnych ze zintegrowanymi wymiennikami ciepła doprowadziło do dalszego rozwoju specjalnych systemów odprowadzania spalin.

  Najpopularniejszym dwupłaszczowym systemem odprowadzania spalin jest rura spalinowa do podłączenia kotła kondensacyjnego lub jako tak zwany system LAS (komin powietrzno-spalinowy) do podłączenia kilku wiszących urządzeń gazowych w trybie niezależnym od powietrza w pomieszczeniu (np. koncentryczne systemy Jeremias TWIN-P i TWIN-PL).

  Te systemy kominowe składają się tylko z zewnętrznej powłoki i wewnętrznej rury, która jest zwymiarowana zgodnie z temperaturą spalin, wysokością komina i liczbą połączeń. Obecnie stosowane są rury wykonane ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego. Dla systemu odprowadzania spalin ważne jest, aby powłoka zewnętrzna była zgodna z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w danym kraju. Rura spalinowa musi być otoczona powietrzem ze wszystkich stron. Systemy spalinowe działają w przeciwprądzie lub przepływie bezpośrednim, w zależności od miejsca instalacji kotłów. Część pionowa może pracować w podciśnieniu lub nadciśnieniu, co należy określić przy planowaniu technologii połączeń i średnicy.

  Coraz częściej silniki gazowe są również wykorzystywane w zakresie mniejszych i średnich mocy, co zwykle oznacza mikroturbiny gazowe, które wytwarzają zarówno ciepło, jak i energię elektryczną. W tym przypadku spaliny są transportowane na zewnątrz pod wysokim ciśnieniem, dlatego wymagane są specjalne układy wydechowe (np. Jeremias EW-KL, DW-KL lub DW-POWER).