Oświadczenia o ochronie prywatności

  Polityka prywatności

  1. Nazwa i adres organu odpowiedzialnego

   

  Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, innych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

   

  Jeremias Sp. z o.o.

  Ul. Kokoszki 6

  62-200 Gniezno

  Polska


  Tel.: +48 61 428 46 20
  E-Mail: info@jeremias.pl
  Website: www.jeremias.pl

   

  2. Kontakt w zakresie ochrony danych

   

  Jeremias Sp. z o.o.

  Ul. Kokoszki 6

  62-200 Gniezno

  Polska


  Tel.: +48 61 428 46 20
  E-Mail: privacy@jeremias.pl

   

  3. Używanie plików cookie

   

  Strona Jeremias Sp z o.o. stosuje pliki cookie. Pliki cookie to informacje, jakie Państwa przeglądarka internetowa przekazuje na Państwa twardy dysk w celu prowadzenia zapisów. Użytkownik może być zidentyfikowany, kiedy odwiedza stronę internetową dzięki plikowi cookie i można w ten sposób uprościć i dostosować stronę zgodnie z osobistymi wymaganiami użytkownika. 

  Możliwe jest w dowolnym momencie wyrażenie sprzeciwu na ustawienia plików cookie przez zmianę ustawień w przeglądarce. Ustawione pliki cookie można usunąć. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli pliki cookie są dezaktywowane, nie wszystkie funkcje na naszej stronie internetowej mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie. 

   

  4.         Tworzenie plików dziennika

   

  Jeremias Sp. z o.o. zbiera dane i informacje z wykorzystaniem automatycznego systemu przy każdym wywołaniu strony. Są one przechowywane w plikach dziennika na serwerze. 

  Można zebrać następujące dane:

  • Informacje o typie przeglądarki i stosowanej wersji
  • Informacje o systemie operacyjnym użytkownika
  • Informacje o dostawcy Internetu użytkownika
  • Informacje o adresie IP użytkownika
  • Informacje o dacie i czasie dostępu
  • Informacje o stornach z których system użytkownika miał dostęp do naszej strony (odniesienie)
  • Informacje o stronach, do których system użytkownika miał dostęp przez naszą stronę

   

  Przetwarzanie danych służy do dostarczania treści na naszą stronę, zagwarantowaniu funkcjonalności naszych systemów informatycznych i optymalizacji naszej strony. Dane plików dziennika są zawsze przechowywane osobno od innych danych osobowych  naszych użytkowników. 


  5. Analiza i reklama


  Google Analytics

   

  Google AdWords und Google Conversion-Tracking

  Strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google"). 

  Jako część Google AdWords, stosujemy tak zwane śledzenie konwersji. Kiedy klikają Państwo na reklamę obsługiwaną przez Google, ustanowiony zostaje plik cookie śledzenia konwersji. Cookie to małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka przechowuje na Państwa komputerze. Takie pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są stosowane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeżeli użytkownik odwiedzi stronę internetową, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i strona internetowa mogą powiedzieć, że użytkownik kliknął na reklamę i przeszedł na tę stronę. 

  Każdy reklamodawca Google AdWords ma inny plik cookie. Z tego względu pliki cookie nie mogą być śledzone z wykorzystaniem strony reklamodawcy AdWords. Informacje uzyskane z wykorzystaniem konwersji cookie wykorzystywane są do tworzenia statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali jej śledzenie. Klientów informuje się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ogłoszenie i zostali skierowani na stronę śledzenia konwersji. Reklamodawcy nie uzyskują jednak żadnych informacji, które mogą być stosowane do osobistego identyfikowania użytkowników. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, można z niego zrezygnować poprzez proste wyłączenie plików cookie Google Conversion Tracking przez zmianę ustawień przeglądarki. Jeżeli tak Państwo zrobią, nie będą Państwo umieszczeni w statystkach śledzenia konwersji. 

  Pliki konwersji cookie przechowywane są zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes, by analizować zachowania użytkownika, by zoptymalizować zarówno swoją stronę internetową jak i reklamę. 

  By uzyskać więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking, proszę zapoznać się z polityką prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

  Można skonfigurować własną przeglądarkę, aby uzyskiwać informacje o stosowaniu plików cookie, tak by mogli Państwo decydować w każdym przypadku czy akceptować czy odrzucić plik cookie. Alternatywnie Państwa przeglądarka może być skonfigurowana, by automatycznie akceptować cookie na pewnych warunkach, zawsze je odrzucać, lub automatycznie usuwać pliki cookie przy zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonowanie tej strony. 


  Google DoubleClick

  Strona wykorzystuje pliki cookie Google DoubleClick („reflektory”). Doubleclick to usługa świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na przeglądarce użytkownika. W tym procesie pseudonimowy numer identyfikacyjny (ID) jest przypisany do Państwa  przeglądarki. Pliki cookie DoubleClick nie zawierają danych osobowych. Pliki cookie są stosowane do oceny korzystania ze strony. Zebrane w ten sposób dane są anonimowo oceniane w celach statystycznych. Można zapobiec stosowaniu plików cookie poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem w pozycji „Dezaktywacja rozszerzenia DoubleClick”. Alternatywnie można dezaktywować pliki cookie Doubleclick na stronie Digital Advertising pod następującym linkiem.

   

  Pliki cookie są również stosowane do reklamowania produktów operatora tej strony internetowej (przekierowanie). Pod tym względem reklamy (np. banery reklamowe, reklamy tekstowe, obrazkowe, filmy, itd.) mogą być wyświetlane użytkownikowi na innych stronach w późniejszym terminie. Użytkownicy mogą zapobiec funkcji przekierowania zmieniając Ustawienia Pokazywania w zakładkach Google Remarketing lub dezaktywując funkcję przekierowywania. Alternatywnie, użytkownicy mogą dezaktywować wykorzystywanie plików cookie przez osoby trzecie, przez skorzystanie ze strony dezaktywacji oferowanej przez Inicjatywę Reklam w Sieci.


  Piwik

  Strona wykorzystuje Piwik, otwarte oprogramowanie do statystycznej oceny dostępu użytkownika. Piwik również korzysta z tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na przeglądarce użytkownika. Są wykorzystywane do oceny tej strony internetowej. W tym procesie dane są zbierane, przetwarzane i przechowywane na serwerach w Niemczech w celu tworzenia anonimowych profilów użytkownika. Dane obejmują nazwę odzyskanej strony, plik, datę i czas odzyskania, objętość przekazanych danych, powiadomienie o skutecznym odzyskaniu, typ przeglądarki i wersję, system operacyjny użytkownika, wywołanie URL (poprzednio odwiedzoną stronę), adres IP i dostawcę zapytania. Niezwłocznie po przetwarzaniu (rozpoznanie firmy w oparciu o IP), osobisty adres IP jest anonimizowany przez usunięcie ostatniego bloku liczb (maskowanie) i nie jest łączony z plikami cookie lub innymi danymi. Użytkownicy mogą zapobiec śledzeniu poprzez wybór odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki lub klikając na następujący link (rezygnacja)."


  6. Rejestracja na naszej stronie internetowej

  Jeżeli zainteresowana osoba skorzysta z możliwości rejestracji na stronie internetowej www.jeremias.pl poprzez wykorzystanie danych osobowych, dane będą skierowane wprost do osoby odpowiedzialnej. Dane przechowywane są wyłącznie w celach wewnętrznego wykorzystania przez osobę odpowiedzialną. 

  W czasie rejestracji adres IP użytkownika jest przechowywany razem z datą i czasem rejestracji. Służy to zapobieganiu nadużyciom usług. Dane nie powinny być ujawniane osobom trzecim. Jedyny wyjątek w takich przypadkach występuje wtedy, gdy istnieje obowiązek prawny przekazania danych. 

  Rejestracja danych jest wymagana do dostarczania treści lub usług. Zarejestrowani użytkownicy mają w każdej chwili możliwość usunięcia lub modyfikacji przechowywanych danych. Zainteresowana osoba powinna w dowolnej chwili móc otrzymywać informacje o swoich przechowywanych danych osobowych. 


  7. Newsletter

  Jeżeli zapiszą się Państwo do newslettera naszej firmy, dane zostaną skierowane do osoby odpowiedzialnej. 

  W okresie subskrypcji newslettera, adres IP użytkownika przechowywany jest razem z datą i czasem rejestracji. Służy to zapobieganiu nadużyciom usług lub adresu email zainteresowanej osoby. Dane nie będą ujawniane osobom trzecim. Jedyny wyjątek w takich przypadkach występuje wtedy, gdy istnieje obowiązek prawny przekazania danych. 

  Dane będą przekazywane wyłącznie w celach przesyłania newslettera informacyjnego. Zainteresowana osoba może w każdej chwili odwołać subskrypcję newslettera. 

  Zgodę na przechowywanie danych można w każdej chwili odwołać i będzie ona obowiązywać od momentu odwołania. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link, który służy odwołaniu zgody. 


  8. Kontakt

  Strona Jeremias Sp. z o.o. zawiera formularz kontaktowy, który może być stosowany do kontaktu elektronicznego. Alternatywnie można się z nami skontaktować poprzez podany adres e-mail. Jeżeli osoba zainteresowana skontaktuje się z osobą odpowiedzialną z wykorzystaniem tych kanałów, dane osobowe przekazane przez tę osobę będą automatycznie przechowywane. Dane są przechowywane wyłącznie w celu przetwarzania zapytania lub skontaktowania się z zainteresowaną osobą. Danych nie należy ujawniać osobom trzecim. 


  9. Rutynowe usunięcie i blokowanie danych osobowych
   

  Osoba odpowiedzialna będzie przetwarzać i przechowywać dane osobowe osób, których dane te dotyczą tylko przez taki okres, jaki będzie konieczny, by zrealizować cel przechowywania danych. Ponadto dane mogą być również przechowywane, jeżeli jest to dozwolone i przewidziane przez europejski lub krajowy organ prawny na mocy prawa europejskiego lub innych przepisów dotyczących przechowywania i przetwarzania danych. 

  Jak tylko przestanie obowiązywać cel przechowywania danych lub wygaśnie określony powyżej okres przechowywania, dane osobowe zostaną zblokowane lub usunięte.


  10. Prawa osób, których dotyczą dane

  Jeżeli przetwarzane są Państwa dane, są Państwo podmiotem objętym zakresem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i mają Państwo następujące prawa w stosunku do odpowiedzialnego organu:


  10.1. Prawo do informacji

   

  Mogą Państwo poprosić odpowiedzialną osobę, by potwierdziła czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. 

  Jeżeli takie przetwarzanie miało lub ma miejsce, mogą Państwo prosić odpowiedzialną osobę o następujące informacje: 

  • cel w jakim dane osobowe są przetwarzane
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  • odbiorców lub kategorii odbiorców, jakim Państwa dane osobowe zostały ujawnione lub są ujawniane;
  • planowany okres przechowywania danych osobowych, jakie Państwa dotyczą lub jeżeli można uzyskać szczegółowe informacje, kryteria określające okres przechowywania;
  • istnienie prawa do poprawy lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, prawo do ograniczenia przetwarzania przez odpowiedzialny organ lub prawo do sprzeciwiania się takiemu przetwarzaniu;
  • istnienie prawa do odwołania się do organu regulacyjnego;
  • wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane personalne nie są pobierane od osób, których te dane dotyczą;
  • istnienie automatycznego podejmowania decyzji, wliczając profilowanie zgodnie z artykułem 22 p. 1 i p.4 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych i – przynajmniej w takich wypadkach – znaczących informacji o logice dotyczącej zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osób, których te informacje dotyczą

   

  Mają Państwo prawo prosić o informacje czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są ujawniane osobom trzecim lub organizacji międzynarodowej. W takim kontekście są Państwo upoważnieni do prośby o informację o odpowiednich gwarancjach zgodnie z artykułem 46 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w związku z ujawnieniem informacji. 


  10.2. Prawo do poprawy danych

  Mają Państwo prawo do poprawy lub uzupełniania swoich danych przez odpowiedzialny organ, jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, jest niepoprawne lub niepełne. Osoba odpowiedzialna natychmiast dokona poprawy.

   

  10.3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

  Mając na uwadze następujące warunki, są Państwo upoważnieni do żądania, by przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, zostało ograniczone: 

  • jeżeli podważą Państwo dokładność danych osobowych, które Państwa dotyczą, w czasie, który umożliwi osobie odpowiedzialnej zweryfikowanie dokładność danych osobowych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych i żądają w zamian, by używanie danych osobowych zostało ograniczone;
  • osoba odpowiedzialna nie potrzebuje dłużej danych osobowych w celu przetwarzania, ale Państwo ich potrzebują, by dochodzić, egzekwować lub bronić roszczeń prawnych;
  • jeżeli złożyli Państwo sprzeciw na przetwarzanie danych zgodnie z artykułem 21 p. 1 Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych i nie określono jeszcze czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad Państwa powodami. 

  Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, dane takie mogą być tylko przetwarzane – poza ich przechowywaniem – za Państwa zgodą, by dochodzić, egzekwować lub bronić roszczeń prawnych innej osoby fizycznej lub prawnej na podstawie ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

  Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało wprowadzone zgodnie z wymienionymi powyżej warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez osobę odpowiedzialną. 

   

  10.4. Prawo do usunięcia danych

   

  10.4.1.

   

  Są Państwo upoważnieni do żądania, by osoba odpowiedzialna za dane niezwłocznie usunął dane osobowe, które Państwa dotyczą i będzie ona zobowiązana do natychmiastowego usunięcia danych jeżeli wystąpi jeden z określonych powodów:

  • Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już potrzebne w celach, w jakich zostały pobrane i nie są już w inny sposób przetwarzane.
  • Odwołują Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 p. 1a lub artykułem 9 paragrafem 2a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
  • Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z artykułem 21 p.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych i nie ma priorytetowych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub złożyli Państwo sprzeciw na przetwarzanie zgodnie z Art. 21 p. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
  • Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych, które Państwa dotyczą jest niezbędne, by spełnić zobowiązania prawne zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna za dane.
  • Dane osobowe dotyczące Państwa zostały pobrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego, oferowanymi zgodnie z artykułem 8 p. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. 

   

  10.4.2.

  Jeżeli osoba odpowiedzialna udostępniła publicznie Państwa dane osobowe i jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z Artykułem 17 p.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, podejmie on odpowiednie środki, wliczając środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, by poinformować podmioty przetwarzające dane osobowe, że wszystkie Państwa linki do danych osobowych, ich kopie i repliki zostały usunięte.

   

  10.4.3.

  Prawo do usunięcia danych nie przysługuje o ile przetwarzanie jest konieczne: 

  • by skorzystać z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • by wykonać zobowiązania prawne wymagane do przetwarzania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu osoba odpowiedzialna podlega lub by wykonać zadanie w interesie publicznym lub by egzekwować oficjalną władzę powierzoną osobie odpowiedzialnej;
  • w interesie publicznym, w obszarze zdrowia publicznego zgodnie z artykułem  9 p. 2h oraz i oraz artykułem 9 p3 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych;
  • w celach archiwizacyjnych w interesie publicznym, naukowym, celach badań historycznych lub celach statystycznych zgodnie z artykułem 89 p.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, o ile istnieje prawdopodobieństwo, że prawo określone w p.1 uniemożliwi lub poważnie zaszkodzi osiągnięciu celów takiego przetwarzania,
  • by dochodzić, egzekwować lub bronić swoich roszczeń prawnych.sert, exercise or defend legal claims.

   

  10.5. Prawo do informacji

   

  Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do poprawy, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych przez osobę odpowiedzialną, jest ona zobowiązana, by poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono Państwa dane osobowe, o poprawie, usunięciu, wykreśleniu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymagać będzie nieproporcjonalnego wysiłku. 

  Są Państwo upoważnieni do bycia informowanym przez osobę odpowiedzialną o takich odbiorcach.

   

  10.6. Prawo do przenoszenia danych

  Są Państwo upoważnieni do otrzymywania danych osobowych, które Państwa dotyczą, i dostarczyli Państwo do odpowiedzialnej osoby w ustrukturyzowanym, typowym i dającym się odczytać maszynowo formacie. Poza tym są Państwo upoważnieni do przesłania tych danych kolejnej osobie, bez utrudnień ze strony odpowiedzialnej osoby, której dane zostały przekazane, pod warunkiem że:

    

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zgodnie z artykułem 6 p.1a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych lub artykułem 9 p.2a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych lub na podstawie umowy zgodnie z 6 p1b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
  • przetwarzanie odbywa się za pomocą metod zautomatyzowanych. 

  Korzystając z tego prawa, są Państwo upoważnieni, by dane osobowe, które Państwa dotyczą, zostały przeniesione bezpośrednio od osoby odpowiedzialnej za danych do drugiej osoby odpowiedzialnej za dane, jeżeli jest to technicznie możliwe. Nie może to wpływać na wolność i prawa innych osób. 

  Prawo do przenoszenia danych nie będzie obowiązywać przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym lub przy wykonywaniu władzy publicznej przyznanej osoby odpowiedzialnej. 

   

  10.7. Prawo do sprzeciwu

  W każdej chwili, z powodów wynikających z Państwa konkretnej sytuacji, są Państwo upoważnieni do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z artykułem 6 p.1e oraz f, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych; dotyczy to również profilowania opartego na tych postanowieniach. 

  Osoba odpowiedzialna za danych nie będzie dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że przedstawi istotne powody na takie przetwarzanie, które przewarzają nad Państwa interesami, prawami i wolnością, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, realizacji lub obronie Państwa roszczeń prawnych. 

  Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, mają Państwo prawo do sprzeciwienia się w każdej chwili przetwarzaniu danych osobowych w celach reklamowych; dotyczy to również profilowania, jeżeli jest kojarzone z takim marketingiem bezpośrednim. 

  Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingowych, dane osobowe, które Państwa dotyczą, nie będą dłużej w takich celach przetwarzane. 

  Mają Państwo możliwość skorzystać z praw do sprzeciwu w związku z stosowaniem usług społeczeństwa informacyjnego za pomocą automatycznych procedur z wykorzystaniem specyfikacji technicznej – niezależnie od Dyrektywy 2002/58/WE. 


  10.8. Prawo do odwołania oświadczenia o ochronie danych

  Są Państwo upoważnieni w każdej chwili do odwołania deklaracji zgody dotyczącej ochrony danych. Odwołanie deklaracji zgody nie będzie wpływać na legalność przetwarzania danych, realizowane na podstawie zgody przed jej odwołaniem.


  10.9. Automatyczne decyzje w poszczególnych przypadkach wliczając profilowanie

  Są Państwo upoważnieni, by nie być podmiotem decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, wliczając profilowanie, które ma dla Państwa skutek prawny lub znacznie wpływa na Państwa w podobny sposób. Nie dotyczy to decyzji które: 

  • są niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy między Państwem a osobą odpowiedzialną,
  • są dopuszczalne zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega odpowiedzialna osoba, a prawo takie zawiera odpowiednie środki, by zabezpieczyć Państwa prawa, wolności i interesy prawne;
  • następują w wyniku wyrażonej przez Państwa zgody.

  Jednak decyzje te nie opierają się na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 p.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, chyba że obowiązuje artykuł 9 p.2a lub g i podjęte zostały odpowiednie środki, by chronić Państwa prawa i wolności oraz Państwa uzasadnione interesy. 

  W odniesieniu do przypadków wspomnianych w punktach a. i c., osoba odpowiedzialna podejmie odpowiednie środki, by chronić Państwa prawa i wolności, jak również uzasadnione interesy, wliczając przynajmniej prawo do uzyskania interwencji osoby przez osobę odpowiedzialną, by oświadczyła jakie jest jej stanowisko i odwołała się od decyzji.


  10.10. Prawo do odwołania się do organu regulacyjnego

  Bez względu na wszelkie środki administracyjne lub prawne, są Państwo upoważnieni do odwołania się do organu regulacyjnego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zamieszkania, miejsca pracy lub gdzie miało miejsce domniemane naruszenie, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, naruszają postanowienia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

  Organ regulacyjny, do którego złożono skargę, poinformuje wnoszącego skargę o jej statusie i wynikach, o możliwości sądowego środka odwoławczego zgodnie z art. 78 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. 


  11. Ujawnianie danych osobom trzecim

  By móc świadczyć nasze usługi – w szczególności – zagwarantować funkcjonowanie naszej strony, korzystamy z dostawcy usługi. Pod tym względem dostawca jest również wykorzystywany jako zewnętrzny usługodawca przy przetwarzaniu Państwa danych. Dostawca został starannie wybrany w związku z powierzonymi mu pracami, obowiązują go nasze instrukcje i również jest regularnie kontrolowany. 


  12. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Jeżeli uzyskamy zgodę osoby podlegającej przetwarzaniu danych osobowych, jako podstawa prawna służyć będzie art. 6 p.1a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. 

  W przetwarzaniu Państwa danych wymaganych do realizacji umowy, której osoba której dane dotyczą jest stroną, jako podstawa prawna służyć będzie art. 6 p.1b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Dotyczy to również czynności przetwarzania niezbędnych do realizacji kroków przed podpisaniem umowy. 

  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie wymagane do spełnienia zobowiązań prawnych, których nasza firma jest stroną, jako podstawa prawna służyć będzie art. 6 p.1c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. 

  W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służyć będzie art. 6 p.1d Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. 

  Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad wspomnianymi wcześniej interesami, jako podstawa prawna służyć będzie art. 6 p.1f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Uzasadnione interesy naszej firmy leżą w zakresie realizacji naszej działalności.


  13. Czas przechowywania poszczególnych danych

  Dane osobowe będą przechowywane przez prawnie wymagany okres przechowywania. Po upływie tego okresu dane będą rutynowo usuwane, chyba że zachodzi konieczność zawarcia lub wykonania umowy.

  Polityka prywatności dla kandydatów

  nach Art. 13 und Art.14 der Datenschutz-Grundverordnung DSGVO

   

  Datenschutz ist für uns ein wichtiges Anliegen. Nachfolgend informieren wir Sie, wie wir Ihre Daten verarbeiten und welche Rechte Ihnen zustehen.

   

  1.    Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?

   

  Jeremias Abgastechnik GmbH

  Opfenrieder Str. 11-14

  91717 Wassertrüdingen

  Deutschland

  Tel.: 09832/686850

  E-Mail: info@jeremias.de

  Website: www.jeremias.de

   

  1.1.        Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

   

  E-Mail: privacy@jeremias.de

   

  2.     Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage

   

  Ihre personenbezogenen Daten werden nach den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz BDSG und anderen relevanten Datenschutzvorschriften verarbeitet. In unseren Vertragsunterlagen, Formularen, Einwilligungserklärungen und den anderen Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen (z.B. auf der Webseite oder in den Geschäftsbedingungen) können Sie weitere Details und Ergänzungen zu den Verarbeitungszwecken entnehmen.

   

  2.1. Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a  DSGVO)

  Falls Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten erteilt haben, ist die jeweilige Einwilligung Rechtsgrundlage für die dort genannte Verarbeitung. Sie können Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

  2.2. Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b  DSGVO)

  Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Sie Ihre Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformular, an uns übermitteln.

  2.3. Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO)

  Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, falls dies zur Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen notwendig ist.

   

  3.     Berechtigtes Interesse von uns oder Dritten (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)

   

  Wir können Ihre personenbezogenen Daten außerdem auf Basis einer Interessenabwägung zur Wahrung des berechtigten Interesses von uns oder von Dritten verwenden. Dies erfolgt zu folgenden   Zwecken: 

  • für die Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, die nicht unmittelbar dem Vertragsverhältnis zuzuordnen sind.
  • für die Sicherstellung und Wahrnehmung unseres Hausrechts durch entsprechende Maßnahmen (z.B. Videoüberwachungen).

   

  4.     Kategorien von personenbezogenen Daten die von uns verarbeitet werden

   

  Folgende Daten werden verarbeitet:

  • Name, Vorname
  • Kontaktdaten (wie z.B. Email-Adresse, Anschrift, Telefon-Nr.)
  • Komplete Bewerbungsunterlagen (wie z.B. Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen)

   

  5.     Wer erhält Ihre Daten?

   

  Wir geben Ihre personenbezogenen Daten innerhalb unseres Unternehmens an die Bereiche weiter, die diese Daten zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten bzw. zu der Umsetzung unseres berechtigten Interesses benötigen.

  Darüber hinaus können folgende Stellen Ihre Daten erhalten:

  • öffentliche Stellen und Institutionen bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung, nach denen wir zur Auskunft, Meldung oder Weitergabe von Daten verpflichtet sind oder die Datenweitergabe im öffentlichen Interesse liegt
  • Stellen und Institutionen aufgrund unseres berechtigten Interesses oder des berechtigten Interesses des Dritten (z. B. an Behörden, Auskunfteien, Inkasso, Rechtsanwälte, Gerichte, Gutachter, konzernangehörige Unternehmen und Gremien und Kontrollinstanzen)

   

  6.     Übermittlung Ihrer Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation

   

  Eine Datenverarbeitung außerhalb der EU bzw. des EWR findet nicht statt.

   

  7.     Wie lange speichern wir Ihre Daten?

   

  Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, wer-den die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen drei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

   

  8.     Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall (einschließlich Profiling)?

   

  Von uns wird kein rein automatisiertes Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 22 DSGVO eingesetzt. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

   

  9.     Ihre Datenschutzrechte

   

  Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). Grundsätzlich besteht nach Artikel 21 DSGVO das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch uns. Dieses Widerspruchsrecht gilt allerdings nur bei Vorliegen ganz besonderer Umstände Ihrer persönlichen Situation, wobei Rechte unseres Hauses Ihrem Widerspruchsrecht ggf. entgegenstehen können. Falls Sie eines dieser Rechte geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.

   

  10.     Umfang Ihrer Pflichten, uns Ihre Daten bereitzustellen

   

  Sie brauchen nur diejenigen Daten bereitstellen, die für den Bewerbungsprozess erforderlich sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, mit Ihnen einen Arbeitsvertrag zu schließen. Sofern wir darüber hinaus Daten von Ihnen erbitten, werden Sie auf die Freiwilligkeit der Angaben gesondert hingewiesen.

   

  11.  Ihr Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

   

  Ihnen steht ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO). Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:

  Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

  Hausanschrift
  Promenade 27 (Schloss)
  91522 Ansbach
  Deutschland

  Postanschrift
  Postfach 606
  91511 Ansbach
  Deutschland

  Erreichbarkeit
  Telefon: +49 (0) 981 53 1300
  Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300
  E-Mail: poststelle@lda.bayern.de