Icon Festbrennstoffe Biomasse

  Paliwa stałe i biomasa

  Biomasa i jej wykorzystanie w ogrzewaniu. Biogaz, odpady z produkcji rolnej

  Czym jest biomasa?

  Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej,
  a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.

  Odnawialne źródła energii (biopaliwa) a paliwa kopalne

  Biomasa to materia roślinna, która zawiera w swoim składzie chemicznym związki węgla, pobrane w czasie wegetacji z powietrza atmosferycznego w postaci dwutlenku węgla.
  Węgiel po spalaniu biomasy w urządzeniach grzewczych wraca ponownie do atmosfery. Zaletą tego rodzaju paliwa jest to, że dwutlenek węgla krąży w obiegu zamkniętym, spalony wraca do atmosfery z której zostaje pobrany ponownie przez rośliny hodowane w tym celu. Natomiast dwutlenek węgla wprowadzony do środowiska przy spalaniu paliw kopalnych jest dodatkowym dwutlenkiem wprowadzanym do atmosfery, zwiększającym globalne ocieplenie.

   

  Podstawową różnicą między biomasą a paliwami kopalnymi, jest to że dwutlenek węgla uwalniany podczas jego spalania zostaje pochłonięty przez młode rośliny energetyczne i może ponownie być wykorzystany do pozyskania energii bez większej szkody dla środowiska naturalnego.

  Biomasa w stałej postaci jest atrakcyjnym paliwem, które może pomóc w rozwiązywaniu problemu kryzysu energetycznego oraz może spowolnić niekorzystne ocieplenie klimatu. Biomasa może być stosowana do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu albo jako surowiec do produkcji paliw samochodowych (biopaliwo, oleje roślinne).

  Stosowanie Biomasy jako paliwa, umożliwia racjonalne zagospodarowanie odpadów rolniczych, leśnych, komunalnych i przemysłowych do produkcji ciepła i energii elektrycznej. W odróżnieniu od paliw kopalnych, ma ona niski wpływ na środowisko naturalne, ponieważ, obieg węgla podczas spalania Biomasy i jego asymilacja podczas wegetacji roślin, które są do jej wytworzenia przeznaczone jest częścią naturalnego cyklu.

  Do najpopularniejszych paliw tego rodzaju należą:

  • drewno (polana drzewne)
  • ziarna zbóż
  • ziarna kukurydzy
  • słoma zbóż lub roślin strączkowych
  • pellet drzewny

   

  Biomasa stanowi neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, odnawialne i niedrogie źródło energii, jest alternatywnym sposobem na ogrzewanie domu lub wytwarzanie energii w sposób przemysłowy.

  Wysokiej jakości systemy kominowe do współpracy z paliwem pochodzenia roślinnego


  Tabela zastosowania systemów Jeremias zgodnie z typem paliwa 

  Informacje z tabeli proszę traktować jako ogólny punkt odniesienia. Istnieją szczegółowe lokalne przepisy dotyczące instalacji dla urządzeń opalanych biomasą. W celu uzyskania dokumentacji, porady technicznej oraz pomocy w interpretacji przepisów dot. biomasy w Polsce prosimy o kontakt z działem technicznym Jeremias.

  Kominy systemowe były z powodzeniem testowane pod kątem wykorzystania jako odprowadzanie spalin z urządzeń grzewczych wykorzystujących biomasę (biogaz) jako główne paliwo.

  Posiadają certyfikat odporności korozyjnej V2 oraz V3, potwierdzający odporność na korozję dla paliw stałych takich jak węgiel lub torf. Ponadto systemy posiadają odporność na pożar sadzy (G).

  Energia z odpadów wykorzystywana w najlepszy sposób

  W projektowaniu i realizacji instalacji kominowych, przeznaczonych do odprowadzania spalin ze źródeł ciepła zasilanych biomasą, zalecamy współpracę ze sprawdzonymi partnerami posiadającymi doświadczenie w tego typu inwestycjach ( kotły energetyczne na biomasę, eletrociepłownie).

  Jeremias Systemy Kominowe standardowo udziela 10-cio letniej gwarancji na systemy przeznaczone dla biomasy, z użyciem wyżej wymienionych paliw i przy zachowaniu odpowiednich warunków pracy. W układach odprowadzających spaliny z urządzeń opalanych paliwami stałymi jak np: drewno słoma, ziarna zbóż oraz odpady pochodzenia roślinnego zaleca się przeprowadzanie częstszych kontroli systemu kominowego, nawet 4 razy w roku.

  Głowne paliwa ekologiczne - charakterystyka (rodzaje biomasy)
   

  • Zrębki drzewne

  Zastosowanie zrębków drzewnych jako paliwa w zakładach energetycznych do produkcji ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej jest doskonałą alternatywą dla paliw kopalnych.
  W wielu krajach zrębki stają się popularnym paliwem do ogrzewania domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych z powodu niskiej ceny i łatwej dostępności odpadów drewnianych.

  • Polana drzewne

  Są tradycyjnym paliwem wykorzystywanym do opalania kotłów grzewczych, kominków, pieców wolnostojących pomieszczeń mieszkalnych. Niektóre typy urządzeń opalanych drewnem, dostępne są jako produkty przeznaczone do ogrzewana pojedynczego pomieszczenia, lub występują jako kotły grzewcze centralnego ogrzewania. Również do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

  • Pellet drzewny

  Produkcja pelletu realizowana jest przy niskiej wilgotności (poniżej 10%), co pozwala na osiągnięcie podczas spalania wysokiej wydajności.

  • Ziarna zbóż

  Wykorzystanie jako paliwa w sektorze grzewczym ziaren zbóż, jest alternatywą dla produkcji bioetanolu.

  • Ziarna kukurydzy/kukurydza

  Kukurydza jest coraz częściej wykorzytywana jako paliwo w specjalnuych kotłach grzewczych. W kotłach tego ytpu do wytwarzania ciepła oprócz kukurydzy można wykorzystywać pellet drzewny. Często do produkcji ciepła, jako biopaliwa stosuje się całe kolby kukurydzy.

  • Miskant chiński (trawa energetyczna)

  Miskant Chiński jest wysoka i wydajną roślina trawiastą osiągającą 3 metry wysokości. Wyglądem przypomina bambus i jest roślina wieloletnią Szybki wzrost, niska zawartość składników mineralnych oraz wysokie plony wpływają na to, że jest on szeroko stosowany do produkcji biopaliw.

  Wykorzystywanie biopaliwa. Odnawialnych źródeł energii.

  Urządzenia/aplikacje, w których zastosowane są systemy Jeremias
   

   

  Odprowadzanie spalin z kotłowni na biomasę w sektorze komercyjnym

  W Polsce oprócz biomasy powstałej w produkcji rolnej np.: słomy, najczęściej wykorzystywanej
  w przemyśle elektrociepłowniczym do współspalania z paliwami kopalnymi, szczególne znaczenie ma zagospodarowanie jako paliwa biomasy poprodukcyjnej, wytwarzanej w przemyśle drzewnym. Jest to bardzo atrakcyjne z ekonomicznego punktu widzenia.

   

  Przemysł drzewny i meblowy w Polsce to kilkadziesiąt tysięcy zakładów i setki milionów ton drewna przerobionych w ciągu każdego roku. Większość producentów (zwłaszcza mebli) boryka się aktualnie
  z problemem utylizacji odpadów powstających podczas produkcji. Za każdą tonę odebranych trocin trzeba zapłacić, a przecież jest to bardzo energetyczne paliwo. Odpady drzewne mają 25-30% mniejszą kaloryczność od węgla kamiennego, a odpady płyt meblowych, z racji niskiej wilgotności i dodatków chemicznych, mniejszą zaledwie o 20-25%. Darmową, ekologiczną energię mamy w zasięgu ręki, jednak podczas spalania odpadów należy zadbać o środowisko naturalne, ponieważ spaliny z tego rodzaju paliwa mogą zawierać nadmierne ilości pyłu i szkodliwych substancji chemicznych. Skład spalin zależny jest w głównej mierze od parametrów spalania paliwa.

   

  Dla odpadów czystych (drewno bez klejów i laminatów) wystarczy dobrej klasy kocioł biomasowy. Jeżeli odpadem jest laminowana płyta meblowa, zwykły kocioł nie wystarczy i konieczne jest zastosowanie rozwiązania dedykowanego do tego rodzaju paliwa, gdzie spalanie przebiega w ściśle określonych parametrach. W każdym z tych procesów otrzymujemy spaliny, które nadal mogą zawierać cząstki stałe, czyli pył. Zgodnie z aktualnymi wymogami Unii Europejskiej zawartość części stałych w takich spalinach nie może przekraczać 30mg/Nm³. Każdy użytkownik zobligowany jest do spełnienia tego kryterium stosując odpowiednie układy oczyszczania spalin. Jeremias, jako światowy lider produkcji systemów odprowadzania spalin, oferuje kompletne systemy spalinowe wraz z układam odpylania w skład których wchodzą takie urządzenia jak:

   

  •  system kominowy segmentowy lub komin wolnostojący,
  •  filtry workowe przystosowane do pracy wysokiej temperaturze,
  •  filtry cyklonowe,
  •  wentylatory spalin
  •  spalinowe klapy zamykające, które zabezpieczają pracę serwisantów oraz chronią filtr przed szkodliwym wpływem zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur spalin.

   

  Zakres dostawy może zawierać również prace związane z koncepcją techniczną, projektem wykonawczym i powykonawczym, montażem oraz serwisowaniem. Dzięki tak kompletnej ofercie, nasz klient nie traci czasu i otrzymuje działające rozwiązanie zgodne z aktualnymi wymogami budowlanymi
  i środowiskowymi.


  Wybierz spośród szerokiej oferty

  EW-FU

  Jednościenny system kominowy

  • Połączenie kielichowe (wtykowe) mufa/zyka
  • Materiał 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti) możliwe za dopłatą Inne rodzaje stali na zapytanie
  • Odporny na pożar sadzy
  • Odporny na działanie kondensatu ze spalin

  EW-FLEX

  Elastyczny system odprowadzania spalin

  • Elementy przejściowe mufowe
  • Materiał 1.4404 (316L)
  • Odporny na pożar sadzy
  • Odporny na działanie kondensatu ze spalin

  EW-KL

  Wysokociśnieniowy system odprowadzania spalin ze stali szlachetnej

  • Stożkowa technika łączenia
  • Nie ma potrzeby stosowania oddzielnego uszczelnienia
  • Materiał 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
  • Odporny na pożar sadzy, odporny na działanie kondensatu ze spalin
  • Zaprojektowany do pracy w wysokiej temperaturze do 600°C
  • Współpracuje z urządzeniami BHKW, agregatami prądotwórczymi 

  DW-FU

  Dwuścienny system odprowadzania spalin ze stali szlachetnej

  • Połączenie kielichowe mufa/zyka z opaską zaciskową
  • Rdzeń spalinowy: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
  • Odporny na pożar sadzy i na zawilgocenie
  • Możliwe zastosowanie jako kanały wentylacyjne

  DW-ECO 2.0

  Dwuścienny komin stalowy ze stali szlachetnej

  • Połączenie kielichowe mufa/zyka z opaską zaciskową
  • Rdzeń spalinowy: L99
  • Odporny na pożar sadzy i zawilgocenie

  DW-KL

  Dwuścienny wysokonadciśnieniowy system odprowadzania spalin ze stali szlachetnej

  • Zaprojektowany do odprowadzania spalin z urządzeń BHKW
  • Połączenie stożkowe
  • Rdzeń spalinowy: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
  • Odporny na pożar sadzy i zawilgocenie
  • Odpowiednie dla wysokich temperatur i wysokiego ciśnienia
  • Szeroki zakres zastosowań
  • Wiele wariantów powierzchni:matowa, miedziana itd

  DW-VISION

  Dwuścienny, modułowy, izolowany system odprowadzania spalin

  • Powierzchnia - stal szczotkowana
  • Rdzeń spalinowy: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
  • Połączenie kielichowe mufa / zyka, płaszcz zewnętrzny połączenie
   w technologii ściskanej bez opaski zaciskowej
  • Top-Design

  FURADO-F

  Obudowa komina dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe

  • Bardzo dobre właściwości izolacyjne
  • Niewielkie, minimalne odległości od elementów palnych
  • Zastosowanie w nowym budownictwie i przy renowacji istniejących kominów

  Spalinowe tłumiki hałasu

  Skuteczne zmniejszanie emisji hałasu

  Kontakt

  Klient jest dla nas najważniejszy

  Szybka i niezawodna obsługa Klienta  jak również kompetentne doradztwo stawiamy w naszej firmie na pierwszym miejscu. Wspólnie z naszymi Klientami znajdujemy optymalne rozwiązanie dla każdego indywidualnego i wymagającego projektu. Wysoka elastyczność, godna zaufania obsługa oraz terminowe wykonanie projektu zaliczamy do naszych mocnych stron. Jeremias jako partner oznacza dla naszych Klientów pełen serwis na najwyższym poziomie oraz świadczy obszerne, dodatkowe usługi takie jak:

   

  • Kompetentne doradztwo budowlane
  • Wielojęzyczne fachowe doradztwo techniczne 
  • Wsparcie techniczne i obsługa Klientów 
  • Elastyczne, nietypowe rozwiązania 
  • Bezpłatne oprogramowanie do zaprojektowania komina
  • Kontrolowana statyka komina
  • Porady dotyczące odporności ogniowej 
  • Wsparcie przy projektowaniu i montażu
  • Dopuszczenia i dokumentacja odpowiednie dla danego kraju 
  • Miernik poziomu dźwięku
  • Obliczenie przekroju komina
  • 25 lat gwarancji odporności na korozję produktów ze stali szlachetnej 

  Formularz kontaktowy

  Mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują szczegółowego doradztwa?

  Jesteśmy dla Państwa dostępni pod następującymi numerami:

  Biuro Zarządu

  Magdalena Frąckowiak
  Tel. +48 61 428 46 29
  m.frackowiak@jeremias.pl

  Uwaga dla Klientów indywidualnych:
  Jeremias nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej dla klientów końcowych,
  nie udziela się porad. Prosimy o kontakt
  z jednym z naszych partnerów kominiarskich w Twojej okolicy.

  Sekretariat Jeremias Systemy Kominowe

    Recepcja

     Tel. +48 61 428 46 20
     jeremias@jeremias.pl