Status firmy

  Jeremias Abgastechnik GmbH
  Opfenrieder Str. 12
  DE-91717 Wassertrüdingen

  Telefon: +49 (0) 9832 68 68 50
  Fax: +49 (0) 9832 68 68 68
  E-Mail: info@jeremias.de

  Sąd Rejonowy: Ansbach, HRB 1185
  Miejsce świadczenia usług: Wassertrüdingen
  Jurysdykcji: Ansbach

  Nip: DE 131940677

  Zarządzanie:
  Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Stefan Engelhardt
  Dipl.-Betriebsw. (FH) Wolfgang Geiser
  Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Christoph Wißmüller

  Jeremias Sp. z o.o. - Systemy odprowadzania spalin
  Ul. Kokoszki 6
  62-200 Gniezno

  Telefon: +48 61 428 46 20
  Fax:       +48 61 424 17 10
  E-Mail:  jeremias@jeremias.pl

  Nip.: PL7841795757
  REGON: 630950248

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru nr 0000062932,

  Kapitał zakładowy 1000000 PLN

   

  Zarząd firmy:
  Prezes Zarządu Stefan Engelhardt
  Wiceprezes Zarządu Janusz Borzych

   

  Odpowiedzialność:
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji treści, umieszczonych na naszej stronie internetowej bez wcześniejszej zapowiedzi. Nie bierzemy odpowiedzialności za informacje, w szczególności za ich kompletność, prawidłowość, aktualność, przydatność lub sprzeczność przeciw ustawom lub prawom osób trzecich. Wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody, które powstały bezpośrednio lub pośrednio poprzez korzystanie z naszej strony internetowej lub informacji na niej zawartych.

  Links:
  Na stronie internetowej mogą znajdować się linki do stron internetowych osób trzecich. Pojawiają się one jedynie jako serwis dla odwiedzających naszą stronę internetową. Nie mamy żadnego wpływu na kontrolę treści zawartych na obcych stronach internetowych. Nie utożsamiamy się  z ich treścią i nie bierzemy za nie żadnej odpowiedzialności.

  Prawa autorskie
  Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, wizualne i animacyjne, jak również ich rozmieszczenie na naszych stronach internetowych podlegają ochronie autorskiej i innym ustawom chroniącym  prawo własności niematerialnych. Treści naszych stron internetowych  nie wolno kopiować w celach komercyjnych, rozpowszechniać, zmieniać, używać  lub udostępniać osobom trzecim. Niektóre nasze podstrony zawierają poza tym teksty, zdjęcia i grafiki,  które podlegają prawom autorskim osób trzecich.

  Prawa licencyjne:
  Własność intelektualna zawarta lub oferowane na naszej stronie internetowej są chronione przez prawa własności intelektualnej, w szczególności praw patentowych i patentów i praw autorskich.