Zarejestruj
Login
  {$common.contactHotlinesText}
  Tel: +48 61 428 46 20
  jakoś premium

  Łatwy i szybki montaż wkładu kominowego

  Przedstawiamy kolejny film instruktażowy Jeremias, w którym pokazujemy jak przeprowadzić montaż wkładu kominowego do kotła kondensacyjnego pracującego niezależnie od wentylacji pomieszczenia.
  Łatwy i szybki montaż systemu kominowego TWIN-PL wraz z EW-PPS w szachcie kominowym.

  Montaż systemu odprowadzania spalin Jeremias PPS na kolanie z podporą w szachcie kominowym z kotła kondensacyjnego.

  Montaż pionowej części systemu Jeremias PPS, rozpoczynamy od zainstalowania kolana 87° z podporą
  i szyną mocującą o numerze katalogowym 130-PP06 w kanale / szachcie kominowym.
  Po zainstalowaniu elementu bazowego (kolana) w  kanale/szachcie kominowym, od góry wprowadzamy rury spalinowe (elementy długościowe) o długościach np.: 2 m (nr. kat. 130-PP339).

   

  Rury należy wyśrodkować w kanale / szachcie kominowym za pomocą obejm montażowych
  (nr. kat. 130-PP40) w odstępach co 2 metry. Należy pamiętać by podczas łączenia rur i kształtek używać środka poślizgowego Jeremias ALBI-PASTA30. Ułatwia on montaż i gwarantuje właściwe połącznie elementów miedzy sobą. Ostatnią rurę docinamy / dopasowujemy do właściwej długości biorąc pod uwagę wymiar / wysokość zakończenia komina PP o numerze katalogowym 130-PP837 i minimalną długość rury powyżej zakończenia. Zakończenie komina PP montujemy na kominie za pomocą kołków rozporowych dodatkowo uszczelniając je masą uszczelniającą.

   

  Podłączenie kotła kondensacyjnego do części pionowej komina, realizujemy za pośrednictwem powietrzno-spalinowego systemu Jeremias TWIN-PL, który umożliwia niezależną pracę kotła od powietrza kotłowni. Budowę odcinaka horyzontalnego / czopucha, rozpoczynamy od przyłączenia rury koncentrycznej np.: o długości 0,5 m (nr kat. TWPL14) do systemu jednościennego PPS zainstalowanego w kanale kominowym. Na rurze montujemy rozetę uszczelniającą miejsce włączania rury do kanału / szachtu kominowego. Elementem przyłączającym system bezpośrednio do kotła, może być trójnik podłączeniowy kolana 87° umożliwiający rewizję systemu, o numerze kat. TWPL308 lub kolano 87°
  z rewizją. Instalacja kominowa wykonana w ten sposób, umożliwia odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku z jednoczesnym dostarczeniem świeżego powietrza do komory spalania kotła kondensacyjnego.

  25 lat gwarancji!

  C E zgodność
  UL
  25 lat gwarancji kominów Jeremias
  Produkcja i sprzedaż produktów technicznych
  Certyfikat Germanisher Lloyd - Jeremias
  ISO 9001:2015 Kominy
  Plus X Award
  Certyfikowane systemy kominowe
  VKF-AEAI
  Ochrona przeciwpożarowa
  UEA
  Hetas - zgodność systemów kominowych Jeremias
  Kodeks budowlany CTE
  ASPE
  ASHRAE
  MPA NRW
  LGA Bayern