Zarejestruj
Login
  {$common.contactHotlinesText}
  Tel: +48 61 428 46 20
  jakoś premium

  Neutralizatory

  Do neutralizacji kwaśnego kondensatu ze spalin

  Neutralizatory kondensatu
  Neutralizator kondensatu do 350 kW

  Informacje techniczne

  Opis:

  W nowoczesnych rozwiązaniach grzewczych powstający kwaśny kondensat o (pH 2 - 4), powinien przed odprowadzeniem do kanalizacji zostać zneutralizowany do wartości nie niższej niż (pH 6,5). Do neutralizacji kwaśnego kondensatu powstającego w urządzeniach grzewczych zasilanych gazem np. kotłach kondensacyjnych lub w systemach odprowadzania spalin z tych urządzeń, służą neutralizatory kondensatu. Dobór neutralizatora zależy od ilości i kwasowości powstających skroplin, typu i mocy kotła grzewczego. Neutralizacja kondensatu polega na przepływie przez złoże w postaci granulatu. Granulat rozpuszczając się neutralizuje kondensat, który odprowadzany jest do kanalizacji za pośrednictwem króćca wypływowego. Wartość pH odprowadzanego kondensatu można kontrolować za pomocą dostarczanych z urządzeniem pasków do pomiaru pH. W ofercie Jeremias znajduje się pięć neutralizatorów kondensatu: Neutra200 o wydajności 60 l/h, Neutra350, oraz Neutro 25 o wydajności 2,5 l/h i Neutrogeno N 70 oraz Neutro 70 o wydajności 70 l/h.

  25 lat gwarancji!

  C E zgodność
  UL
  25 lat gwarancji kominów Jeremias
  Produkcja i sprzedaż produktów technicznych
  Certyfikat Germanisher Lloyd - Jeremias
  ISO 9001:2015 Kominy
  Plus X Award
  Certyfikowane systemy kominowe
  VKF-AEAI
  Ochrona przeciwpożarowa
  UEA
  Hetas - zgodność systemów kominowych Jeremias
  Kodeks budowlany CTE
  ASPE
  ASHRAE
  MPA NRW
  LGA Bayern