Odpylanie w przemyśle

  W trosce o Twoich pracowników

  Większość procesów produkcyjnych związanych jest z emisją zanieczyszczeń.

  Pyły i dymy powstające przy przetwórstwie metali, tworzyw, drewna, gumy, szkła i innych materiałów sprawiają, że powietrze w miejscu pracy jest szkodliwe dla pracowników.
  Maszyny również są wrażliwe na zapylenie, a ich części, jak: łożyska, siłowniki, przekładnie, elementy automatyki zużywają się nawet kilka razy szybciej od tych, które pracują w powietrzu wolnym od pyłu.

  Mając bogate doświadczenie w instalacjach odpylających Jeremias proponuje swoim klientom kompletne rozwiązanie problemu:

  • Rozpoznanie problemu, wywiad z użytkownikiem, wizja lokalna, pomiary
  • Przygotowanie koncepcji z szacunkowym kosztorysem
  • Opracowanie dokumentacji projektowej , produkcja elementów, zakup urządzeń z firm zewnętrznych
  • Dostawa i montaż kompletnego układu, zgodnie z założeniami projektu
  • Uruchomienie i serwisowanie gotowej instalacji

  Na każdym etapie procesu nasi Inżynierowie służą Inwestorowi doradztwem technicznym i wsparciem, aby każdy aspekt całego przedsięwzięcia był zgodny z jego oczekiwaniami.

  Przykładem takiej kompletnej inwestycji jest Hartownia w Białymstoku, gdzie oprócz układów odprowadzenia spalin z procesów technologicznych wykonaliśmy również instalację odciągową dymów z pras olejowych do hartowania.

  Instalacja wyposażona jest w ssawki, rurociągi łączące, filtr patronowy oraz układ napylania węglanem wapnia, który wiąże i neutralizuje drobiny oleju.

  Całość pracuje bez zarzutu od 2015 roku.