Przemysłowe wentylacje od Jeremias

  W naszej ofercie mamy systemy, które wykorzystywane są tam, gdzie inne, bardziej typowe rozwiązania nie mogą być stosowane ze względu na zbyt ciężkie warunki pracy lub wysokie wymagania.
  W warunkach przemysłowych bardzo często mamy do czynienia z wysoką temperaturą, zapyleniem, kondensacją itp. Takie warunki pracy mamy prawie w każdym kominie spalinowym, dlatego jako czołowy producent systemów kominowych, doskonale czujemy się również w roli producenta przemysłowych systemów wentylacyjnych. 

   

  Nasze produkty przeznaczone są do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. Służą one do transportu, rozdziału i regulacji powietrza.

  Tworzymy rozwiązania, dzięki którym jest możliwe łączenie pojedynczych komponentów oraz urządzeń
  w kompletny zoptymalizowany do indywidualnych wymagań system. Oferujemy systemy wentylacyjne
  o przekroju okrągłym i prostokątnym przeznaczone do pracy w podciśnieniu oraz nadciśnieniu. Czerpnie
  i wyrzutnie wentylacyjne, nawiewniki, kratki wywiewne i nawiewne. Wykonane są one w zależności od potrzeb ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej lub ocynkowanej, w całej gamie wykończenia powierzchni zewnętrznej.

   

  Wykonujemy kanały i elementy instalacji wentylacyjnej na specjalne zamówienie, dopasowane do wymagań higienicznych oraz estetycznych obiektu i preferencji klientów.

  Kanały oraz akcesoria wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej mają szczególne zastosowanie w obiektach o podwyższonych lub specjalnych wymaganiach. Do takich obiektów należą szpitale, w których muszą być spełnione wysokie wymogi higieniczne, restauracje wraz z odciągami
  z okapów kuchennych, piekarnie oraz obiekty przemysłowe, w których odprowadzane są gazy powstające w trakcie procesów wytwarzania.

   

  Główne aplikacje, do których mamy gotowe rozwiązania:

  • Wysokie temperatury (+600°C, a nawet +1000°C)
  • Podciśnienie i nadciśnienie sięgające 5000Pa
  • Skropliny wewnętrzne, których nadmiar należy odprowadzić
  • Środowisko agresywne
  • Zapylenie
  • Duże obciążenia mechaniczne (np. drgania)
  • Hałas z urządzeń
  • Inne

   

  Do każdej aplikacji dobieramy odpowiednie rozwiązanie. Niektóre z naszych systemów spełniają swoje funkcje również w miejscach, gdzie występuje mix kilku opisanych powyżej warunków.

   

  Poniżej znajdują się opisy systemów najczęściej stosowanych w instalacjach przemysłowych

  System WR
  System WRI
  System KLI
  System FC
  System KL
  System FL
  System FW
  System RS
  System RJ