Odprowadzanie spalin z kotłów pracujących w układzie kaskadowym za pośrednictwem wspólnego systemu spalinowego


  KASKADA KOMINOWA JEREMIAS - ODPROWADZANIE SPALIN Z KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO WSPÓLNEGO KOLEKTORA SPALINOWEGO

  W nowoczesnej technice kondensacyjnej w przypadku kotłowni średniej mocy, często stosowane
  są rozwiązania kaskadowe z kilkoma kotłami. Kotłownie tego typu charakteryzuje duża sprawność, niezawodność i pewność produkcji ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
  Odprowadzanie spalin za pośrednictwem jednego systemu spalinowego z kotłów pracujących
  w systemie kaskadowym, zapobiega konieczności budowy kilku osobnych kominów. Zamiast wielu kanałów spalinowych, instalowany jest jeden zbiorczy komin, wspólny dla wszystkich kotłów podłączonych do poziomego kolektora znajdującego się w kotłowni. Ma to wpływ na obniżenie kosztów inwestycyjnych oraz znacznie ogranicza czas, który byłby potrzebny do montażu kilku osobnych kominów dla każdego z kotłów.
  Kaskady kominowe świetnie sprawdzają się w obiektach takich jak: komercyjne, wspólnoty mieszkaniowe, biurowce, galerie handlowe, obiekty użyteczności publicznej. System może być stosowany zarówno w nowo budowanych jak i modernizowanych budynkach, ze szczególnym uwzględnieniem kotłowni, gdzie zainstalowanie kilku osobnych kominów jest utrudnione z powodu stosunkowo małej kubatury do mocy kotłowni. Kaskada kominowa firmy Jeremias, została zaprojektowana i wyposażona w niezbędne elementy spełniające wymogi przepisów określonych
  w Polskim Prawie Budowlanym, w którym dopuszcza się odprowadzanie spalin wspólnym przewodem spalinowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


  Kaskada zbudowana jest w formie kompletnego zbiorczego kolektora spalinowego wykonanego ze stali kwasoodpornej, wyposażonego w układ pomiarowo-regulacyjny oraz elementy umożliwiające odwodnienie i rewizję systemu. Standardowo jest ona wyposażona w automatykę wyłączającą palniki kotłów, w przypadku braku możliwości odprowadzenia spalin przez komin. Połączenia między elementami kaskady wykonane są jako wtykowe (mufa/zyka), z uszczelkami umieszczonymi wewnątrz kapilarnych przetłoczeń, które zapewniają szczelność systemu.

  Rozwiązanie występuje w dwóch konfiguracjach jednościennej typu Jeremias GBS w którym, powietrze do spalania jest pobierane przez kotły z pomieszczenia kotłowni oraz powietrzno-spalinowe typu Jeremias CLV-KAS (koncentryczne) gdzie, rdzeniem wewnętrznym spaliny odprowadzane są do atmosfery, natomiast świeże powietrze do spalania dostarczane jest przestrzenią pomiędzy rdzeniem spalinowym a rurą osłonową. Ostatnia konfiguracja umożliwia pracę kotów niezależną od ilości doprowadzonego świeżego powietrza do pomieszczenia kotłowni, dzięki czemu zapobiegamy nadmiernemu wychładzaniu się pomieszczenia w okresie niskich temperatur.

   

  Budowa, zastosowanie i wskazówki montażowe zbiorczego systemu kominowego Kaskada CLV

  Bądź na bieżąco i odwiedź