Zarejestruj
Login
  {$common.contactHotlinesText}
  Tel: +48 61 428 46 20
  jakoś premium

  Warianty montażowe systemu TWIN-GAS do kominków gazowych

  Ogrzewanie kominkiem gazowym może być doskonałą alternatywą dla klasycznych wkładów kominkowych. Naszym rozwiązaniem dedykowanym dla kominków opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania jest koncentryczny system kominowy TWIN-GAS.

  System umożliwia pracę niezależną od wentylacji pomieszczenia i jest odporny na działanie kondensatu, który może się wytworzyć przy spalaniu gazu. Szczelny płaszcz powietrzny, szybki i łatwy montaż oraz bezpieczeństwo użytkowania to główne zalety tego powietrzno-spalinowego systemu.

  Budowa systemu

  Na skutek odprowadzania spalin w palenisku kominka powstaje podciśnienie, które jest wyrównywane przez napływ powietrza dolotowego za pomocą terminala ściennego lub dachowego.

  Uszczelka na płaszczu osłonowym zapobiega zasysaniu powietrza z pomieszczenia.

  Dystanse centrujące umożliwiają kompensację wydłużeń termicznych w przypadku wystąpienia wysokiej temperatury.

  W jaki sposób zamontować system kominowy TWIN-GAS do kominka gazowego?
  • Montaż w istniejącym kominie

  W tym wariancie system TWIN-GAS pełni funkcję przyłącza pomiędzy kominkiem a pionową częścią jednościennego systemu EW i /lub FLEX zainstalowanego w szachcie kominowym. Powietrze do spalania prowadzone jest pomiędzy przewodem jednościennym i szachtem kominowym a następnie przestrzenią powietrzną, którą tworzy rdzeń spalinowy i obudowa systemu TWIN-GAS do kominka gazowego. Zakończenie części pionowej komina wykonane jest jako zamknięcie szachtu z dachowym terminalem powietrzno-spalinowym TWIN-GAS.  Ten element umożliwia bezpieczne odprowadzenie spalin do atmosfery oraz pobór świeżego powietrza do spalania.

  • Montaż w istniejącym kominie

  Zasada prowadzenia systemu podobna jak w poprzednim wariancie. Zamiast posadowienia komina na misce na kondensat, i włączeniu czopucha do trójnika zastosowane zostało kolano z podporą.

  • Montaż w istniejącym kominie

  Zasada prowadzenia systemu podobna jak w poprzednim wariancie. Komin jest wykonany w całości jako system koncentryczny TWIN-GAS zainstalowany w kanale kominowym (szachcie).

  • Montaż z poziomym terminalem ściennym *

  Prowadzenie spalin/powietrzna dolotowego następuje przez koncentryczny system TWIN-GAS
  i zamontowany poziomo terminal z mimośrodową rurą wewnętrzną. Zapewnia to, że spaliny przepływają do góry, podczas gdy powietrze dolotowe jest w znacznej części zasysane do dołu. W ten sposób można zminimalizować recyrkulację spalin z powrotem do instalacji

  *Ten wariant w Polsce i innych krajach jest możliwy tylko po wcześniejszych ustaleniach z uprawnionym instalatorem.

  • Montaż pionowy z przepustem stropowym

  Zabudowa instalacji spalinowej TWIN-GAS następuje bezpośrednio nad kominkiem gazowym. Na górnej kondygnacji stosuje się lekki szyb budowlany L-90 do okładziny systemu spalinowego. Emisja spalin i zasysanie powietrza dolotowego następuje przez terminal dachowy.

  • Montaż na ścianie zewnętrznej

  System TWIN-GAS jest poprowadzony z kominka gazowego przez ścianę budynku na zewnątrz
  i włączony do części pionowej za pośrednictwem trójnika. Na zewnątrz system prowadzony jest pionowo po elewacji budynku i zakończony terminalem powietrzno-spalinowym.

  25 lat gwarancji!

  C E zgodność
  UL
  25 lat gwarancji kominów Jeremias
  Produkcja i sprzedaż produktów technicznych
  Certyfikat Germanisher Lloyd - Jeremias
  ISO 9001:2015 Kominy
  Plus X Award
  Certyfikowane systemy kominowe
  VKF-AEAI
  Ochrona przeciwpożarowa
  UEA
  Hetas - zgodność systemów kominowych Jeremias
  Kodeks budowlany CTE
  ASPE
  ASHRAE
  MPA NRW
  LGA Bayern